Jonas Bals er rådgiver i LO
Du skylder deg selv å være organisert, mener Jonas Bals.

Du skylder deg selv å være organisert

Artikkelen fortsetter under annonsen

-Jeg er utdannet malersvenn, og da jeg startet på 90-tallet, var det mye «rølp». Altså useriøse bedrifter som ikke oppfører seg skikkelig. Jeg ble tidlig bevisst på at det var viktig å organisere seg. Ikke bare for for meg selv og min egen lønn, men også for bransjen som helhet. Hadde flere vært organisert, hadde vi hatt et sterkere forsvar mot den sosiale dumpingen som etter hvert har vokst til å bli alvorlig arbeidslivskriminalitet, sier han.

Jonas Bals har gjort mye forskjellig etter årene som malersvenn: Han har vært politisk rådgiver for Jonas Gahr Støre, har skrevet boken «Hvem skal bygge landet» og er nå rådgiver i LO. Han er opptatt av at vi må satse på egne krefter for å bygge landet. Dessuten vil han bli kvitt den arbeidslivskriminaliteten han ser bre om seg. Det skal være trygt å jobbe i byggebransjen, er hans motto.

Organisert

-Er det ikke trygt å jobbe innenfor bygg- og anleggsbransjen da?

-Jo, dersom du jobber i en seriøs bedrift, mener jeg det er det. Samtidig skal man være klar over at dette er yrker hvor det KAN oppstå ulykker og uhell. Man kan bli utsatt for slitasje, komme over asbest, falle ned fra høyder eller få noe i huet. Er du uheldig, er det en god ide å ha et sterkt fellesskap i ryggen. Er du organisert, har du alltid noen som kan bistå deg med å få det du har krav på.

-Et godt arbeidsmiljø handler jo dessuten om mer enn fravær av skader. Mange gamle kollegaer forteller om språkproblemer på jobben, og at mye av trivselen er borte. Et godt psyko-sosialt arbeidsmiljø kan utvikle seg til å bli det en tømrervenn av meg kalte et «psycho-sosialt arbeidsmiljø». Det er dårlig for alle. I bedrifter der man har tillitsvalgte, og hvor de ansatte har noe de skal ha sagt om bedriftens utvikling, blir det som regel bedre for alle, både de ansatte og sjefene.

Det er viktig både for deg selv og for samfunnet at du er organisert, forklarer Jonas Bals i LO.

-Kan du gi noen eksempler på det?

-Massevis. Mange la sikkert merke til streiken blant sykkelbudene i Foodora i fjor. Etter at de fikk tariffavtale har de ikke bare fått høyere lønn, kompensasjon for bruk av egen sykkel og bedre arbeidstøy. De blir også tatt med på råd om hvordan bedriften de jobber i skal gjøre ting, og ledelsen får på sin side tilgang på ideer de ellers ville gått glipp av. 

-«Det er sjefens bedrift, men vår arbeidsplass» sa en kollega av meg en gang. Det synes jeg er bra sagt. Når folk er organisert blir det gjerne et bedre miljø fordi man spiller på lag. Ideen med en fagforening er at man skal være arbeidskamerater i stedet for «konkurrenter». 

Bedre forhold

-Så de som vil ha gode arbeidsforhold, bør organisere seg?

-Det er ganske enkelt: Sammen er vi sterkere enn når vi står alene. Om mange nok tenker at de ikke trenger å bidra, og tror at de gode arbeidsforholdene vi har her i landet kommer av seg selv, så stopper utviklingen opp. Noen må faktisk betale kontingent, og sørge for at fagbevegelsen er såpass sterk at vi kan sette makt bak kravene om nødvendig. Forbedringer har aldri kommet fordi noen bare gir dem bort; det må være en maktbalanse mellom de som kjøper og de som selger arbeidskraft. Og arbeidsfolk har ikke makt i form av penger, bare i kraft av å være mange, og kunne stå sammen.

Akkurat nå er vi på et vippepunkt, understreker LO-rådgiveren:

-Jeg frykter at noen kan finne på å bruke krisa som en unnskyldning for å skape dårligere arbeidsforhold. Det er viktig at du som er ung nå, er bevisst på at vi som jobber sammen, også skal stå sammen.

-Som håndverker skal du være med på å bygge landet. Men å bygge landet handler ikke bare om sparkling og maling; yrkesstolthet kommer også av å kunne rette ryggen, bli behandlet med respekt, være trygg og fri. Bruk yrkesstoltheten til å være en god arbeidskamerat og stå sammen med andre arbeidsfolk rundt deg. For hvis vi mislykkes med samholdet nå, kan det fort gå andre veien: at vi ender opp med en forverring av arbeidsforholdene, utnyttelse av utenlandske kolleger og skyhøy arbeidsledighet. Vi har alle en interesse av og en plikt til å bekjempe det. Det kan vi bare gjøre som organiserte, understreker Bals.

Annonse

Annonse