AnnonseProsjekt Ruseløkka skole
Her er prosjektleder for Regnbuen Malerbedrift, Erik Aaserud (t.h.) i ferd med å diskutere fremdriften ved prosjektet Ruseløkka skole..

Stadig flere blir voksenlærlinger i malerfaget

Artikkelen fortsetter under annonsen

-Det var egentlig en tilfeldighet at jeg ble en av mange voksenlærlinger i malerfaget. En stund jobbet jeg som barnehagemedarbeider men nå er jeg altså på vei til å bli maler, forteller Jonas. Han er 29 år, og jobber som lærling i malerfaget hos Regnbuen Malerbedrift.

Vi treffer ham på jobb under oppussingen av Ruseløkka skole i Oslo, og sammen med de andre kollegene har han full fokus på å bli ferdig til tidsfristen. Han er fornøyd med å få lov til å prøve seg på litt av hvert forskjellig i faget. Dessuten synes han at det er veldig fint at man kan bli voksenlærling.

Jonas er Voksenlærling hos Regnbuen Malerbedrift i Oslo.

-Alle kan komme til å velge feil her i livet. Jeg setter veldig pris på at jeg fikk gjøre andre valg enn dem jeg gjorde i utgangspunktet, understreker han.

Voksenlærlinger

Fagfolk Stolt Håndverker har snakket med, viser til en viss økende tendens til at folk vil bli voksenlærlinger. Dette kan muligens ha sin årsak i at det i perioder ikke har vært malerlinje i Oslo. Dette har selvsagt påvirket de yrkesvalgene ungdommen gjør.

Les mer om voksenlærling her

Å være voksenlærling skiller seg ikke vesentlig ut fra andre løp. Forskjellen er at det ofte blir et 4 + 0 løp, altså fire år i bedrift. Mange bedrifter synes det er helt topp, fordi man da kan lære opp vedkommende helt fra bunnen av når det gjelder bedriftskultur. Det er nesten like viktig som å lære seg et håndverk. Da lærer man seg hva som forventes, hvordan man bør oppføre seg i de forskjelligste situasjoner, etc.

Siste gangs sparkling må være svært nøyaktig, fordi det ellers kan bli synlig på den ferdig malte overflaten.

To deler

Maler og overflateteknikk er delt inn i to hovedkategorier, nemlig maler og gulvlegger. Annenhvert år arrangeres det et yrkes-NM i forbindelse med Bygg Reis Deg, hvor det plukkes ut et antall lærlinger i hver av kategoriene som skal få prøve seg. Noen ganger blir også Norgesmestrene gitt muligheten til å konkurrere videre i Nordisk mesterskap, og i det siste har nordmennene til og med gjort det skarpt i konkurransene.

Malere har mange oppgaver som folk flest ikke tenker på. Det nye navnet på faget, Overflateteknikk, passer kanskje bedre?

Veggvinyl

Kanskje det ikke akkurat er veggvinyl du tenker på når du ser for deg et liv som maler, men vinyl kan brukes både på gulv og vegger. Det er en overflate som har mange fordeler, og som malerne er eksperter på å legge på en god måte.

Veggvinyl ble brukt en del på prosjektet på Ruseløkka skole i Oslo.
Annonse

Annonse