Røyken videregående skole

Artikkelen fortsetter under annonsen

KATEDRALBYGGERNE I MUR- OG BETONGKLASSEN.

RØYKEN VGS OG STAVANGER DOMKIRKE

Flinke tradisjonshåndverkere fra hele verden er nå samlet i Stavanger domkirke, slik håndverkere var da den ble bygd for snart 900 år siden. Nå skal de restaurere og gjøre den fin til 900-årsjubileet i 2025.

Elevene fra 2BMA er også med. De har fått en klebersteinsblokk av steinhoggerne i bygghytten ved domkirken. Nå grovhugger de blokken på skolen med tradisjonelle steinhuggerverktøy. Når de er ferdige, vil elevene gi blokken tilbake til steinhuggerne. De vil så legge en siste hånd på verket å skape en skulptur eller annen bygningsdel av elevenes arbeid.

Slik er klassen blitt katedralbyggere. En håndverkstradisjon med røtter tilbake til middelalderen som viser at håndverk og håndverkere har felles språk og alltid har samarbeidet på tvers av nasjoner.

Katedralbygging omfatter også andre håndverkdisipliner og fag som kunst, arkitektur, design, historie og matematikk. På den måten viser klassen at håndverk angår mange i samfunnet på tvers av faggrupper. Elever og lærer fra andre linjer på skolen har også deltatt og fått kjennskap til håndverk som en tverrfaglig disiplin.

I bygghytten arbeider det flere kvinnelige enn mannlige steinhugger og klassen har også en jente. I dag er betong- og murfaget mannsdominert. Dette er et fint eksempel på at det ikke alltid er riktig. Vi håper at dette kan være et bidrag til å rekruttere flere jenter.

Hvis vi vinner, ønsker vi å reise til Stavanger for å møte håndverkeren vi har samarbeidet med og bli enda mer inspirert til å fortsette med håndverksfag.

Hilsen Christian, Hans, Albert, Anna, Sourho, Christian, Sebastian, Teodor, Samuel Jonas og Hussein

Annonse

Annonse