AnnonseHjullaster. Illustrasjonsfoto
Nye Veier vil gjerne utvikle anleggsbransjen, sier kommunikasjonsdirektør Christian Hartmann.

Anleggsbransjen bør utvikles, og vi bidrar gjerne

Nye Veier vil videre

Artikkelen fortsetter under annonsen

-Vi ønsker å utvikle anleggsbransjen. Når det gjelder arbeidskraften, har vi klare regler for dem vi skal samarbeide med: Entreprenørene blir da også gjort kjent med dette.

Kommunikasjonsdirektør Christian Altmann hos Nye Veier er glad for å få en forespørsel fra Stolt Håndverker. Han forteller gjerne om hvilken holdning de har til lærlinger og faglærte. Selskapet er nemlig svært bevisste på dette feltet, slår han fast: 

Anleggsbransjen

-Vi har utarbeidet tydelige kontraktskrav for bruk av lærlinger på prosjekt. De er slik at arbeidet som utføres på våre prosjekter, skal gjøres for minst 7% andel av lærlinger. Dessuten har vi en annen klausul, og det er at minst 50% av arbeidet på prosjektene skal utføres av fagfolk. Det betyr folk med dokumentert kunnskap i form av fagbrev. Dette er en holdning vi ønsker å være tydelige på, så det er derfor vi også kommuniserer det utover til entreprenørene. Når de inngår en kontrakt med oss, vet de svært godt hva som gjelder. Og det påser vi at overholdes.

-Hvorfor har dere laget et slikt regelverk?

-Dette er fundert i vårt ønske om å utvikle anleggsbransjen, og gjennom våre seriøsitetskrav bidra til at bransjen utvikles. Dette ser vi på som et samfunnsansvar, og vi tar det alvorlig, understreker kommunikasjonsdirektøren.

Les også: Hva er forskjellen på svennebrev og fagbrev?

Utvikling

-Hvorfor er det så viktig å ta dette samfunnsansvaret?

-Dette er som sagt en del av vår seriøsitetskrav, og i tillegg til å være et samfunnsansvar har det også en sikkerhets- og kvalitetsside: Dersom vi ikke sikrer oss at vi har gode fagfolk å sette til de mange oppgavene som skal ivaretas i en anleggsperiode, kan det lett bære galt av sted. Det er nok å vise til at det er store og potensielt farlige anleggsmaskiner på et moderne veianlegg. I tillegg ønsker vi å tilføre anleggsvirksomhet mer teknologi og kompetanse. På den måten slipper vi konkurranser hvor lav timepris på manuelt arbeid står i fokus. 

-Likevel er det en utfordring å skaffe nok fagfolk og lærlinger, er det mange som hevder?

-Ja, det er nok ikke uten videre enkelt. Men det bør ikke stoppe oss fra å sette krav, og påse at de blir fulgt. Til nå har av og til skolen vært en flaskehals, fordi det ikke uteksamineres nok folk til å fylle de tiltrengte lærlingeplassene. Det er å håpe at dette kommer til å snu, og at vi på sikt vil få langt enklere for å fylle en overveiende del av arbeidsplassene på anleggene våre med faglært arbeidskraft, sier Altmann.

Annonse

Annonse