Birger Knutsen
Birger Knutsen er daglig leder i Malermestrenes Opplæringskontor i Oslo. Her sammen med en av lærlingene han har hatt ansvar for, Caroline Sømme.

Hva er forskjellen på svennebrev og fagbrev?

Artikkelen fortsetter under annonsen

-Det er de tradisjonelle håndverkerfagene som kan gi svennebrev. Dette er en utdannelse som er 4- 4 1/2 år lang, og som innebærer opplæring i bedrift. Et fagbrev representerer en 3-årig utdanning, og kan faktisk skje 100% på skolebenken, selv om det ikke er så vanlig.

Daglig leder Birger Knutsen i Malermestrenes opplæringskontor i Oslo og Akershus jobber til daglig med opplæringen i sitt fag. Han forteller til Stolt Håndverker at det tradisjonelt var håndverksfagene man kunne oppnå svennebrev i. Slik er det også i dag. Men saken er at det faktisk er hele 70 forskjellige fag man kan bli mester i. 

Svennebrev

-Hvor lang er utdannelsen i de tradisjonelle håndverksfagene, og hvordan får man et svennebrev?

-Du må være lærling for å kunne få et svennebrev. Det foregår på den måten at du som regel har 2 år på skolen først, og så 2 år læretid før du kan gå opp til en svenneprøve. Den har tre karakterer: Ikke bestått, Bestått og Bestått Meget bra. 

Det er to unntak fra læretiden, nemlig for rørleggere og elektrikere. De har 4 1/2 års læretid. Flere av de andre håndverksfagene ønsket seg like lang læretid, men dette ble ikke akseptert av myndighetene. En av dem som ønsket seg dette, var malerne, siden byggtapetserfaget ble inkludert i malerfaget. Men slik gikk det altså ikke, kan Knutsen fortelle.

Malermester Birger Knutsen er sikker på at dersom du ønsker å bli håndverker eller ta et fagbrev, vil du kunne få det til. Men du må ville det.
Malermester Birger Knutsen er sikker på at dersom du ønsker å bli håndverker eller ta et fagbrev, vil du kunne få det til. Men du må ville det.

Elektrikere

Elektrikerne har også et avvik – fordi de får nemlig et fagbrev – og er det eneste faget som er lovbeskyttet. Her får du opplæring i bedrift i 2 1/2 år i bedrift, og får offentlig autorisasjon om du består eksamen.

Dersom du ønsker å fortsette utdannelsen etter å ha tatt svennebrevet, har du flere muligheter. Du kan enten gå i teknisk retning, og gå teknisk fagskole, eller du kan velge å bli mester i sitt fag. For å bli mester, må du i tillegg til en halvt år utdannelse også ha jobbet to år i faget etter at du tok svennebrev. Men legg merke til at du selv med et mesterbrev kan velge å gå videre i utdannelsen, for eksempel til teknisk fagskole, og altså stadig bygge på utdannelsen din.

Fagbrev 

Innenfor de tekniske fagene går du 3 år på skole, og får et fagbrev i stedet. Dette er et bevis på at du har tatt den aktuelle utdannelsen, og at du har bestått eksamen. Enkelte fag praktiserer til dels betydelig opplæring i bedrift, mens andre fører fram til fagbrev etter tre år på skolebenken.

Vær også klar over at det er mulig å ta både fagbrev og svennebrev ved å ta hele utdannelsen i bedriften. Men dette fritar deg ikke for å ta en del fag. Når du velger denne utdanningsveien, er det også en annen ting som er viktig å være klar over: Da er det bedriften og ikke fylkeskommunen, altså det offentlige, som har ansvaret for utdanningen din. Fordelen er at det ikke er noen aldersgrense på denne måten å få fagbrev/svennebrev på.

Læretiden er 4 år, og du må selv finne en lærebedrift som er villig til å ta deg inn. Dette kan likevel være et godt alternativ for deg som av en eller annen grunn har mistet retten til videregående opplæring. Men vær nøye med å undersøke dette også, for selv om du egentlig har mistet denne retten, betyr det nemlig bare at du ikke blir prioritert. Det er en mulighet for å komme inn på videregående opplæring likevel.

Har du et fagbrev eller svennebrev fra før, men vil ta et til, kan du også velge denne utdanningsveien. Eller hvis du har tatt studieforberedende, og ombestemmer deg. Mulighetene er altså mange.

Valgfrihet

Selv om utdanningssystemet er lagt opp til å være ganske firkantet, er det også ganske mange forskjellige muligheter for deg som av forskjellige grunner ikke har fulgt den «rette linjen». Enten du har lyst til å prøve å ta et svennebrev eller et fagbrev, er det altså aldri for sent. Det eneste er at måten å gjøre det på kan variere, alt etter hvor du står i dag. Det er mange du kan spørre, for eksempel oss i Stolt Håndverker, eller opplæringskontorene i de forskjellige fagene. Selv om de ikke kan hjelpe deg rent konkret, kan de hjelpe deg med veien videre. 

Vårt råd til dere blir derfor: Ikke gi opp drømmen, om du har lyst til å bli håndverker eller fagarbeider. Om du virkelig vil, finnes det muligheter for å få det til.

-Det er helt riktig, bekrefter Birger Knutsen: Han er tydelig på at det er behov for massevis av dyktige håndverkere i tiden som kommer, blant annet innen hans eget fag, maler faget. Det har forresten fått et nytt navn ganske nylig: Det heter overflateteknikk.

Annonse

Annonse