NESBRU VIDERGÅENDE SKOLE

Prosjekt klubbhus til Fossum Idrettsforening

Elevene på bygg- og anleggsteknikk i klasse 1baa fikk et oppdrag med å bygge terrasse og klubbhus til Fossum idrettsforening. Dette er et ganske stort prosjekt for en vg1 klasse. Elevene lærte veldig mye av å jobbe med et så stort prosjekt fra grunnarbeidet til det stod ferdig. I tillegg til kompetansemålene var det mye relevant læring i hvordan det er å være «håndverker» på en byggeplass.

Stolte elever i oppstarten av byggeprosjektet.

Litt om læreplanmålene. Elevene skal vite hva de skal lære.

Fundamentering av klubbhuset i gang. Terrassen ses i bakgrunnen.

Muring av fundamentet er under kontroll.

Der er viktig å kjenne til spesifikasjoner i murmørtel. Dette er en del av HMS arbeidet.

Fundamentet og muren er ferdig og bjelkelaget er i ferd med å bli ferdig.

Her sjekkes det at bjelkelaget ligger rett og er i vater.

Bygging av terrasse

Her er terrassen ferdig og konstruksjonen på klubbhuset er snart ferdig med vindtetting.

En langvegg er ferdig lektet ut til kledning.

Arbeid i snø og kulde er ingen hindring.

Etter snøfall må det ryddes.

Fossum IF var veldig fornøyd med arbeidet elevene gjorde

Bygningsmassen og området i perspektiv. Her ser vi elevene er i ferd med å legge tak og huset begynner å bli ferdig utvendig.

Å bygge et hus i denne størrelsen fra fundament til ferdig innvendig er en fantastisk fin læring for elevene. De var svært stolte når dette stod ferdig.