Lafting
Tradisjonshåndverk, slik som lafting, kan man bare lære på et fåtall skoler. Slik som her på Hjerleid.

Nå kan du lære noe veldig få kan: Tradisjonshåndverk!

Artikkelen fortsetter under annonsen

-Det er viktig at vi verner om tradisjonshåndverk. Vi må sørge for å holde kompetansen ved like, og vi må bare innse at dette ikke bare kan overlates til fylkeskommunene. Det er rett og slett ikke nok kraft lokalt i fylkeskommunene til å opprettholde et tilfredsstillende tilbud.

Stoprtingsrepresentant Aud Hove (Sp) er for tiden vara for Marit Knutsdatter Strand, som har permisjon. Hove er ellers fylkesvaraordfører i Innlandet fylke, og kjenner derfor problemstillingen godt. Etter forslag fra nettopp Senterpartiet skal saken opp til behandling i Undervisnings- og forskningskomiteen før den skal behandles i Stortinget i 9. mars. Hove sier til Stolt Håndverker at det er viktig at vi får på plass løsninger som vil sikre tradisjonshåndverkets fremtid.

Tradisjonshåndverk

Hva er så tradisjonshåndverk? Det er en rekke utrydningstruede håndverk som nå blir diskutert. Og dersom vi bare holder oss til det som blir sett på som «verneverdige tradisjonshåndverk», kommer det raskt opp i over 40 forskjellige yrker. Noen av dem høres kanskje allerede litt fremmed ut for mange, eller hva sier du til: Buntmaker, bøkker, gjørtler, modist, optroniker eller treduodjár? Les mer på: https://handverksinstituttet.no/smaa-haandverksfag/fagene

Men det finnes også mange andre yrker som er utrydningstruet, og som er mer kjente for de fleste: børsemaker, keramiker, seilmaker,møbeltapetserer, smed og treskjærer, for å nevne noen. 

Hvor mange av disse tradisjonshåndverkene som kan komme til å forsvinne, vet ingen. Men de er altså listet som mulige forsvinnings-kandidater, noe Senterpartiets folk ønsker å gjøre noe med. Du som leser dette, og kanskje er i ferd med å velge yrke, eller linje på videregående, kanskje dette er noe å satse på? I alle fall om du har lyst til å lære deg et yrke som svært få andre kan. Her er sjansen til å vise verden hvor unik du er. Ta sjansen, da vel…

Sikre fremtiden

-Hvordan har dere tenkt at dette skal gå til?

-Foreløpig har vi tatt saken opp, ut fra en erkjennelse av at det er snakk om kompetanse vi virkelig trenger å bevare her i landet. Per i dag er det kun 2-3 skoler igjen som ivaretar dette, hvorav Hjerleid, som jeg skjønner også Stolt Håndverker har skrevet om. 

Det er stortingsrepresentant Aud Hove og flere andre Senterparti-representanter som vil gjøre deg mulig for deg å lære tradisjonshåndverk også i fremtiden.

-Dette er skoler som er drevet fram av personer med en sterk personlig idealisme hos mange av de aktive. Er det en fare for fagene at dette er så personavhengig?

-Først vil jeg si at jeg som lokalpolitiker i Innlandet er godt kjent med Hjerleid, og den flotte jobben som gjøres der. Men det er etter vårt syn viktig at undervisningstilbudet blir sikret for fremtiden. Dermed vil det bli slik at ungdom vet at dette er en mulighet. Per i dag kjenner jeg meg ikke sikker på at disse mulighetene blir godt nok kjent.

Drøfting

-Hva tror du vil komme ut av behandlingen i komiteen?

-Det vet jeg faktisk ikke. Jeg er nemlig på vei til komitebehandlingen nå. Men det jeg altså håper på å få på plass, er ordninger som sikrer at vi fortsatt kommer til å ha en mulighet for opplæring i tradisjonshåndverk i årene som kommer. Vi erkjenner at dette er det du kan kalle et «smalt» område, men nettopp derfor er det viktig å sikre at vi som samfunn bevarer denne kompetansen også i framtida, slår hun fast.

-Stolt Håndverker har i flere reportasjer satt fokus på de forskjellige linjene ved Hjerleid. Her er både pensum og faktisk også den videregående opplæring fram mot et fagbrev lagt opp, dels ved at man har etablert en egen lærebedrift. Er det veien å gå?

–Komiteen skal behandle forslaget fram til debatten den 9. mars, og forhåpentligvis vil vi få flertal for å definere kulturarvskoler som skoler som sikrer ivaretakelse av nasjonal verdifull kompetanse. Dessuten at vi må få på plass en grunnfinansiering for å sikre skolene og skoleplasser. Det er jo også ofte voksne uten rett til videregående opplæring som søker på disse tilbudene, sier Hove.

Aud Hove har selv en meget bred bakgrunn. Både fra egen næringsdrift fra hun var 23 år gammel og som frilanser for «Nordic Stories» i en 5-års periode. Hun har også jobbet i administrasjonen i Sjåk ungdomsskole og som musikklærer fram til 2015. Hun startet tidlig som lokalpolitiker, og er fylkesvaraordfører i Innlandet. Men altså nå inne som stortingsrepresentant for Senterpartiet.

Forslagets ordlyd:

  1. Stortinget ber regjeringen definere kulturarvskoler som skoler som sikrer ivaretakelse av nasjonal verdifull kompetanse innenfor fag som har stor betydning for ivaretakelse av vår kulturarv.
  2. Stortinget ber regjeringen etablere en grunnfinansiering for skoler som tilbyr kulturarvfag. 
  3. Stortinget ber regjeringen utrede finansiering av skoleplasser innen kulturarvfag som ivaretar voksne uten rett til videregående opplæring. 
Annonse

Annonse