Kvelde skole

Artikkelen fortsetter under annonsen

Vi er en 1-10 skole i Larvik kommune. På ungdomstrinnet har vi en snekkergruppe og de kaller seg Sinna Snekkerne. Men de er heldigvis ikke mye sinna.
Vi er opptatt av å nå ut til og gi elever som har stor glede av praktisk erfaring i sin skolehverdag. Ungdomsskolen spesielt er teoritung og vi jobber for å gi elevene ulike erfaringer med praktiske yrker. Skolen ligger i en bygd med sterke tradisjoner for håndverk og gårdsdrift. Dette vil også skolen forvalte og bidra til å føre videre.

Annonse

Annonse