Kleppestø ungdomsskole

Artikkelen fortsetter under annonsen

Vårt bidrag er elevkantinen vår her på Kleppestø ungdomsskole.

Elevkantinen vår drives av 4-5 elevbedrifter hvert år. Elevene har ansvar for det meste av driften selv, men har hjelp fra elevbedriftslærer til å gjennomføre bestillinger og betale regninger.

Kantina vår har åpent hver dag i storefri og selger bakevarer, melk, youghurt, juice, enkle lunchretter med mer, og vi lager mat til elevene på skolen 2 dager i uka som vi selger. Det er elevene som er i kantina den gitte dagen som bestemmer menyen.

Vårt mandat fra rektor er å ha et så variert sunt og billig tilbud av mat til elevene på skolen som mulig. I tillegg er kantinen en alternativt arena for elever som trenger et pusterom fra  skolehverdagen.

Vi er i dag 33 elever som er tilknyttet elevbedriftene i kantinen. De er fordelt på alle 3 trinn på ungdomsskolen og blandet innad i gruppene. Denne løsningen fungerer veldig bra fordi de eldste elevene fungerer som mentorer for de yngre. Elevene kommer inn i kantina både av eget ønske, blir vervet av andre kantineannsatte og henvist av avdelingsledere.

De jobber i turnus fordelt på 4 arbeidsgrupper og står for planlegging, innkjøp, produksjon og salg. Jeg som elevbedriftslærer er tilstede og veileder og hjelper til med organisatoriske ting.

Vi har ganske stor omsetning i vår kantine. Samlet omsetning dette skoleåret ligger på rundt kr 400000,- fordelt på alle bedriftene. Vi har ikke så stort overskudd men en del av dette bruker vi til en skikkelig personalavslutning for de ansatte hver vår. Resten av overskuddet brukes til driftskostnader overføres til neste års elevbedrifter som startkapital og diverse investeringer på kjøkkenet og sosiale tiltak på skolen.

Annonse

Annonse