Ove Guttormsen i Nelfo
Ove Guttormsen i Nelfo mener det er viktig å beholde opplæring i bedriftene.

Ingen teori kan erstatte praksis i bedriftene

-Vi mener det er udiskutabelt at ingen teoriundervisning kan erstatte den daglige opplæringen du får i en bedrift. Derfor vil vi advare mot det som det nå legges opp til i forslag til statsbudsjett. Der foreslås det nemlig at man skal kunne ta fagbrev i skolen, sier administrerende direktør i NELFO, Ove Guttormsen.

Han er klar over at forslaget som foreligger, der man vil legge opp til en styrking av fagbrev i skolen, er litt preget av Korona-situasjonen. Likevel mener han at det er en feil vei å gå. 

Praksis

-Jeg er bekymret for at hele lærlingeordningen kan være i fare, dersom regjeringen får dette forslaget igjennom. Det er helt feil å øke mulighetene for å ta fagbrev – uten å ta deler av utdannelsen med praksis i en bedrift.

-Hvorfor er dette så viktig?

-Det er enkelt å svare på. Det er ingen utdannelse i verden som kan erstatte den praktiske kunnskapen og treningen du får ute i en bedrift. I det daglige møter du da en rekke utfordringer som du neppe vil møte på skolebenken. Og ikke minst: Du lærer deg å takle dem, understreker han.

-Men hva da med dem som ikke får læreplass?

-Jeg har forståelse for ønsket om å styrke muligheten for å gi dem uten læreplass et tilbud. Og det er bra at man vil bruke 150 millioner ekstra på yrkesfagene. Men ikke på dette. I vårt fag ligger vi jo også svært godt an når det gjelder lærlingeplasser. De aller fleste som ønsker seg det, får plass. Ikke desto mindre ønsker vi oss fler, så kanskje disse pengene kunne ha vært brukt bedre på å sikre flere læreplasser, undres Guttormsen.

Elektriker i arbeid
Opplæring må skje i bedriftene, mener Nelfo. (foto: John Petter Reinertsen)

A og B lag

-På grunn av at alle vet at man får en bedre utdanning når man har 2 år i bedrift, vil det fort utvikle seg et A og B-lag blant elevene/lærlingene. De som har bakgrunn med 2 år i bedrift, vil uten tvil kunne bli A-laget. Og dermed vil de som har valgt et tredje studieår, veldig fort kunne komme til å oppdage at de ikke er ettertraktet på arbeidsmarkedet. Og det kommer som nevnt også til å være saklig grunn for det: De vil komme til å ha en lavere kompetanse enn dem som går et 2 + 2 løp, peker han på.

-Men en trussel for lærlingeordningen er det vel neppe?

-Jo, jeg mener at det kan være det. En slik forvitring av ordningen kan føre til at enda flere bedrifter venter med å ta inn lærlinger, eller til og med velger vekk å bli lærebedrift. For bedriftene vil jo dette bety at de kan ansatte ferdig utdannede fagarbeidere, finansiert av staten.

Heller lærebedrifter

-Du mener altså at pengene heller burde brukes på å finne fler læreplasser?

-Ja, det er NELFO opptatt av, slår han fast: Det er som kjent fylkeskommunene som har ansvaret for å rekruttere nye lærebedrifter. Hadde man brukt disse 150 millionene på å rekruttere nye lærebedrifter i stedet, hadde det vært en langt bedre måte å bruke penger på. Praksis ute i bedrift er mye bedre både for elevene og samfunnet.

-Helt til slutt: Hvorfor synes du ungdom bør velge elektrofag?

-Det er det mange grunner til. Men vi kan oppsummere det i tre ord: Det grønne skiftet. Skal man i det hele tatt ha tanker om å få til et grønt skifte, så må vi elektrifisere mer. Og skal vi gjøre det, trenger vi mange fler som har greie på de forskjelligste sidene ved dette store elektrofaget i fremtiden. Så dersom du satser på elektrofaget, har du en sikker jobb. Så mye er i alle fall helt sikkert, avslutter Guttormsen.