Furnes ungdomsskole

Artikkelen fortsetter under annonsen

Elevbedrift – prosjekter med praktisk elevmedvirkning i sentrum

Vi har lagt stor vekt på praktisk elevmedvirkning i å skape og utvikle miljørom og læringsarenaer og virksomheter innen elevbedrift. Veiledet arbeid med snekring, maling og møbelmontering gir elevene viktig og verdifull erfaring med praktisk håndverksarbeid.

Vedbedrift med brakkeprosjekt

Det er etablert vedproduksjon som elevbedriftsvirksomhet, med særskilt involvering av elever fra spesialpedagogisk avdeling her ved FUSK. Elevene har deltatt i montering av maskiner og innredning av produksjonslokale. Dette året har vi også fått tak i en brukt arbeidsbrakke til vedbedriften, som elevene nå er med og skifter utvendig panel på, maler utvendig og innvendig, og innreder.

Bakeri som elevbedrift

Tilknyttet spesialpedagogisk avdeling er vi også i ferd med å etablere et bakeri som elevbedriftstiltak. Også her deltar elever praktisk arbeid knyttet til demontering av gammelt kjøkken, maling og oppussing.

Etablering av stille leserom

Nytt dette året er også leserommet som er malt og innredet av elever under elevbedrifts-paraplyen. Rommet er blitt et svært populært sted å være for elevene.

Etablering av treningssal i ombygget svømmehall

Et stort prosjekt som er fullført dette året, er ombygging av svømmehall til treningssal. Her har elevbedrift under ledelse av rektor bidratt i samspill med profesjonelle håndverkere.

Annonse

Annonse