HR Sjef Ivar Christoffersen hos PON. De satser på rekruttering.
Vi er svært opptatt av rekruttering, og 80% av lærlingene som har vært hos oss, blir ansatt etterpå, sier han.

Full fokus på rekruttering av lærlinger – de fleste blir ansatt

-Lærlingene er en svært viktig ressurs for oss. Vi har et bevisst forhold til rekruttering av lærlinger og tar inn rundt 15 hvert år anleggsmekaniker-lærlinger hvert år. I tillegg har vi også lærlinger innen fagene delelogistikk og Informasjonsteknologi.

Ivar Christoffersen er HR-direktør i Pon Equipment AS (PON-CAT) og har svar på rede hånd når Stolt Håndverker tar kontakt. Vi har de siste 10 årene hvert år rekruttert mer enn 40 nye anleggsmekanikere, hvorav våre lærlinger utgjør en betydelig del av disse. Etter endt bestått fagprøve har over 80 % av våre lærlinger blitt tilbudt fast jobb. Vi ser for oss at slik vil det uten tvil også være i fremtiden. Lærlingene skal ha gode forhold og blir fulgt skikkelig opp, sier HR-direktøren.

Rekruttering av lærlinger

-Vi er opptatt av å bidra til at lærlingene blir kyndige og kompetente, men også stolte utøvere av yrket, så kall dem gjerne stolte håndverkere ja, sier han ettertenksomt. For han husker nemlig tilbake til tiden da han selv ble ansatt, tilbake i 2003:

-Da var vi 186 ansatte og 4 lærlinger. Nå er vi 510 ansatte og har 15 nye lærlinger hvert år. Det vitner om en solid satsing på rekruttering – gjennom å satse på egne lærlinger, understreker han.

-Hvorfor er det så mange nye hvert år, blir det ikke da en opphopning av lærlinger?

-Nei, det er like mange som tar fagbrev hvert år. Anleggsmekanikeryrket er nemlig spesielt på den måten at vi har en VG 3-ordning, slik at de er 3 år på skole, og bare 1 år i bedrift. Da betyr det stor utskiftning av lærlinger hvert år, og et jevnt tilsig av nye folk. Det er vi glade for, understreker Christoffersen.

Mye skruing

-Er det fortsatt mye skruing i dette yrket, eller er det blitt mer elektronikk også i anleggsmaskinene?

-Det er ingen tvil om at elektroniske komponenter har gjort sitt inntog også i anleggsmaskinene, så mye er endret. Mange elektroniske komponenter som skal skiftes, men det er fortsatt mye håndverk i dette yrket, og mange godt brukte maskiner som skal overhales og sendes ut på nye arbeidsøkter for sine eiere. Så det er fortsatt mye mekaniker igjen i dette yrket. En liten digresjon er ganske på sin plass: Christoffersen forteller at de ofte er bilmekanikere som søker jobb hos dem, men de har enda til gode at noen som har blitt anleggsmekanikere ønsker seg inn i bilbransjen.