Frogner skole

Arbeidslivsfag (ALF) på 10.trinn har i vinter hatt et samarbeid med Lions Frogner hvor nevnte forening hadde bestilt 6 parkbenker til Lerkeskogen på Frogner.

De stilte med materialer og en arbeidsleder som heter Tron Svenke, som for øvrig sikkert er kjent for flere på Frogner gjennom sitt engasjement i Lions.

21 elever skulle gruppevis lage en benk hver i løpet av vinteren. Elevene har målt, saget, snekret og skrudd sammen og de har brukt 6 timer på hver benk. De har 2 timer hver uke i faget, og de som ikke jobbet i gruppe, hadde en egen oppgave som de skulle jobbe med, nemlig urtekasser.   

Samarbeidet var en ubetinget suksess. Arbeidsleder Tron og elevene har kost seg sammen. Elevene ventet utålmodig på å få lage noe annet enn det de selv holdt på med. Legger ved noen bilder som viser hva de har laget. Trivelig var det, og vi ser frem til å få jobbe sammen med Lions Frogner flere ganger.