Siv Henriette Jacobsen
Siv Henriette Jacobsen, fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken er optimist når det gjelder å skaffe mange fler læreplasser. (Foto: Morten Brakestad.)

Felles innsats for stadig flere læreplasser for yrkesfag

Artikkelen fortsetter under annonsen

-Vi har tenkt på dette en stund, og vært klare til å signere en avtale. Men Koronaen har utsatt så mange ting, også dette. Derfor tenkte vi at vi får gjøre det om til et digitalt arrangement, slik at vi er sikre på å få det skikkelig i gang. Målet er at minst 9 av 10 som søker lærlingeplass, skal være sikret dette.

Fylkesråd for Fylkesråd for utdanning og kompetanse, Siv Henriette Jacobsen (Ap) forteller til Stolt Håndverker at hun mener det er gode grunner til å være optimist. Tidligere var det nemlig så lite som halvparten av dem som ønsket seg lærlingeplass, som fikk det til. Nå er altså målet 9 av 10.

Stolt Håndverker gratulerer Viken fylkeskommune med satsingen, og vil komme til å følge opp saken fortløpende. Dermed vil du som leser dette, få god informasjon om hvor du kan henvende deg for å få læreplass.

Innsats

-Det er ingen tvil om at næringslivet trenger godt utdannet fagpersonell, og jeg vil også understreke at kommunene har en viktig rolle å fylle i alt dette. Men det er likevel snakk om et bredt samarbeide og felles innsats. Nå har representanter for Viken fylkeskommune, fylkesmennene i Oslo og Viken, NHO, KS og NAV undertegnet det som kalles «samfunnskontrakt Viken». Dette er en formidabel satsing på yrkesfagene, understreker fylkesråden.

-Hva er det denne kontrakten egentlig handler om?

-Partene i Viken-kontrakten forplikter seg til å bidra til å gjennomføre tiltak for å sikre og skaffe flere lærebedrifter. Dessuten flere læreplasser, slik at flere gjennomfører videregående opplæring. I tillegg skal de arbeide med å bidra med innspill til dimensjonering av det yrkesfaglige skoletilbudet. Dessuten står det også på agendaen at de skal bidra til å spre kunnskap om lærlingordningen. Det betyr betydningen og verdien av fagopplæring, om mulighetene i arbeidslivet til å ta fagbrev. I tillegg om mulighetene til videre utdanning og kompetanseutvikling.

Les også: Er du i tvil – søk deg et yrkesfag!

Stor oppgave

-Det høres ut som dette er en ganske formidabel oppgave?

-Ja, men engasjementet vårt stopper ikke med dette: Alle partene som undertegnet avtalen den 23. november, har også forpliktet seg til å bidra i utviklingen av regionale nettverk ved å utarbeide lokale samfunns-kontrakter med konkrete mål. På toppen av dette skal de bidra til fornyelse og kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Og sist, men ikke minst: Å bidra til utvikling av et inkluderende arbeidsliv gjennom å sammen ta et helthetlig samfunnsansvar, forteller fylkesråd Siv Henriette Jacobsen på telefon til Stolt Håndverker.

Annonse

Annonse