Therese Sandem
Therese Sandem i NCS vet at et fagbrev eller mesterbrev ikke er en endestasjon i utdannelsen din.

Et fagbrev i yrkesfag kan føre deg dit du vil

Artikkelen fortsetter under annonsen

-Jeg vil si at et fagbrev eller til og med et mesterbrev kan være et springbrett videre. Ikke et endelig mål, selv om det også er det – for noen. Men vi ser her at når det gjelder muligheten til å lære mer om farger, er behovet nesten umettelig. Og flere tar kurset flere ganger, fordi det vekker en sult – etter mer kunnskap.

Therese Sandem er «selveste sjefen» over farger i Norge. Hun leder nemlig NCS (Norwegian Colour Senter), eller Norsk FargeAkademi, som kanskje flere kjenner henne fra. Akademiet hun leder, sertifiserer nemlig fargerådgivere. Det er noe annet og veldig mye mer enn å være en dyktig håndverker innenfor overflateteknikk, som flertallet av hennes elever er.

Vitenskap og yrkesfag 

-Men er det ikke slik at man må kunne forvente at en maler – eller overflatetekniker som det jo heter nå – med fagbrev – bør kunne mye om hvilke farger som passer sammen?

-Jo, det er det nok mange som vil være enige med deg i. Og mange kan mye også. Men det er relativt begrenset hva man rekker å gå i dybden på i fargelære når man tar sin utdannelse, enten man blir malersvenn eller mester. Det er erfaringen, fargefølelsen og ikke minst den tilleggsutdannelsen man skaffer seg i etterkant, som vil være avgjørende. Jeg vil nesten si at man aldri blir helt utlært når det gjelder farger. Et fagbrev er bare en begynnelse på dette feltet. Jeg har holdt på med dette i ganske mange år nå, 18 har det faktisk blitt. Det kommer stadig ny vitenskap om hvordan vi opplever farger, bruker farger og ulike fargefenomener som er viktig kunnskap å tilegne seg. Innenfor fargelære er det stadig mer å sette seg inn i, sier hun med ettertrykk.

Det forskes mye på farger, og dette er bare ett av eksemplene på at selv om du har et fagbrev, eller til og med et mesterbrev, er det fortsatt mye igjen å lære, sier Therese Sandem.

-Vitenskap? Er det virkelig noen som driver med vitenskaplig forsking når det gjelder farger?

-Javisst, det skjer hele tiden, og man utvikler stadig fargefaget. Det krever mye å følge med. Og de som ønsker å være «sertifisert fargerådgiver» får stadig mer å sette seg inn i. Derfor er mange opptatt av å lære mer om farger.

-Til og med malermestere?

-Jepp, til og med dem. Og vi har som sagt folk som går kursene våre flere ganger. Fordi de oppdager hvor enormt dette feltet er, og gjerne vil gjøre den beste innsatsen de kan for kundene sine.

Utvikling 

-Så det er altså derfor du får stadig flere studenter?

-Ja, det er tydelig at mange innenfor dette fagfeltet opplever at kundene ønsker seg solid kunnskap når de ber om fargerådgivning. Det holder ikke lenger å si til en kunde at «jeg synes at disse fargene passer best sammen». Eller «disse fargene opplever jeg er i harmoni». Da kommer det veldig raskt et motspørsmål: hvorfor synes du det? Og hvis man da ikke har noe særlig å fare med bortsett fra at man er håndverker med en viss erfaring, kan man lett falle igjennom.

Nå må jeg jo ile til med å si at jeg overhode ikke undervurderer ve3rdigen av håndverkskunnskap og ikke minst erfaring. Men vitenskaplig basert fargelære er altså noe annet og veldig mye mer enn man har sjanse til å presse inn i en læretid – eller en mesterutdannelse.

-Vil du si at utdannelsen er mangelfull på dette området?

-Nei, det ville være feil å si. Men det er nok heller slik at når man har en yrkesutdanning som grunnlag, vil men lett kunne utdanne seg videre. Altså bli en spesialist, som kan noe få eller ingen andre kan. Da blir man raskt ekstra etterspurt som fagperson. Det igjen gir grunnlag for økte inntekter, og for den saks skyld enda dypere kunnskap gjennom videre studier. Slik er det i alle fall innenfor fargefeltet, og jeg kjenner meg rimelig sikker på at det er slik for andre fagområder også. 

Fagbrev

-Dermed blir det slik at fagbrevet ikke er en endestasjon – men heller et startpunkt?

-Ja, det kan du gjerne si. Jeg tenker at kundene blir stadig bedre orientert, og har ofte overraskende solid kunnskap bak de forespørslene de kommer med. Så når du da velger deg en yrkesutdannelse, skal du være klar over at du har muligheter for å utvikle deg hele livet, om du vil det. Du skaffer deg altså en hel masse valgmuligheter: Du kan enten være en god håndverker eller fagperson, og være fornøyd med det. Eller du kan fordype deg videre, etter at du har et fagbrev. Da kan du velge å ta en mesterutdannelse, eller spesialisere deg videre, som for eksempel innenfor fargefaget.

Les også: Hva er forskjellen på svennebrev og fagbrev?

I fremtiden vil det bli stadig sterkere etterspørsel etter spesialister innenfor mange fag. Når det gjelder yrkesfag, så vet vi at du får en trygg og sikker jobb, fordi etterspørselen etter fagfolk bare øker i overskuelig fremtid. Når det så gjelder videre studier, kan du velle svært mye forskjellig. Enten du bare vil kunne LITT mer, eller du virkelig vil gå i dybden, slik du kan gjøre her hos oss. Det er mange som tror at det er innenfor studieforberedende retninger man skaper seg de største valgmulighetene. Intet kunne være mer feil, sier hun forklarende.

Annonse

Annonse