Kontanter
Det finnes klare regler for hva du skal ha betalt som lærling.

Sjekk hvor mye du kan tjene som lærling!

Artikkelen fortsetter under annonsen

-Det er ganske klare regler for hvordan lærlingene skal avlønnes. Men det er snakk om minstelønninger, og siden svært mange bedrifter mangler fagfolk, kan det bli mer. Det er viktig at du er nøye når du skal bestemme deg for lærebedrift.

Steinar Tveito er daglig leder for Byggopp TVB (Opplæringskontoret for bygg- og anleggsteknikk i Telemark, Vestfold og Buskerud). Han sier til Stolt Håndverker at de aller fleste fagene mangler gode håndverkere akkurat nå.

Sikker jobb

-Dermed er du ganske sikker på å få deg jobb etter lærlingetiden er over?

-Ja, det vil jeg avgjort si. Vi har en utfordring i forhold til å skaffe alle som ønsker det, læreplass i bedriftene, men dette jobbes det godt med. Litt forskjell fagene imellom, men det løser seg som regel, smiler han.

-Men betaling får de i læretiden?

-Ja, det er regulert. Først vil jeg si at det er to forhold som gjelder, og det ene er lærekontrakten, som vi administrerer fra opplæringskontorets side. Så er det arbeidskontrakten, som er en kontrakt mellom bedriften og den enkelte lærlingen. Det er der lønningene er spesifisert, og der er det viktig at du som lærling er våken. Der skal det stå hvor mye du vil tjene.

-Kan man da risikere å få for lite betalt?

-Nei, det blir fulgt opp av opplæringskontoret, det også. Reglene sier at man i løpet av de to årene man går i lære, skal ha 1 hel fagarbeiderlønn. Noen løser det ved å gi halv lønn i begge årene. Men kanskje mest vanlig er å velge denne modellen: 30% lønn første halvår, 40% andre halvår, 55% lønn tredje halvår, og 75% av fagarbeiderlønn siste halvår man går i lære. Logikken bak denne måten å bygge opp lønningene på, er ganske enkel: I praksis er det jo slik at man kan ganske lite til å begynne med, og etterhvert som man lærer seg mer, og kan bidra til den daglige produksjonen i firmaet, får man mer betalt. 

Hvor mye du kan tjene

-30% høres ikke mye ut?

-Det er sant, men mange opplever det som en veldig god løsning, for husk at dette er noe du får mens du fortsatt er under utdanning. Du slipper studielån, som folk sliter med i årevis. I stedet begynner du å tjene litt, og et halvår går fort. En velkommen lønnsforhøyelse hvert halvår er det mange av lærlingene som setter pris på. Dessuten skal man være klar over at det vi snakker om her, er garantert minstelønn.

Som lærling får du lønn under utdannelsen, og slipper dyre studielån. (arkivfoto)

-Hva betyr det i praksis for meg som lærling?

-Nå om dagen er det slik at bedriftene ofte konkurrerer om lærlingene. Selv om det er mangel på læreplasser en del steder, er behovet for flere fagfolk så stort, at bedriftene ofte betaler mer enn minstelønna, selv for ganske nyankomne lærlinger. Derfor er det viktig at du er våken, som sagt. Kanskje du har muligheter for å søke lærlingeplass på flere bedrifter, og da gjelder det at du er bevisst. Det er jo mange sider ved et slik valg som ikke uten videre handler om lønn. Det kan være andre deler av helheten, for eksempel et godt og gjennomarbeidet opplegg for lærlingene. Eller at bedriften har et godt omdømme, og at det derfor er bra for deg å ha det på CV`en.

Viktige valg

-Likevel er det lønna som er viktigst for de aller fleste?

-Det er det nok, og vi har som sagt ganske gode systemer for å følge opp dette. Husk at vi er konkret og fysisk ute hos hver enkelt lærling hver 3. måned for å følge opp. Da går vi igjennom mye, og forsikrer oss også om at avlønningen er etter forutsetningene. Det er viktig at hver enkelt skal tjene det riktige beløpet. Derfor har vi innsyn i at arbeidskontraktene ganske ofte byr på en høyere lønnssats enn minstelønna, understreker Tveito.

-Hva skjer dersom dere oppdager at noen har gått under reglene?

-Da kan vi påtale dette. Det betyr at bedriften er nødt til å følge det opp. Men så er det jo slik at i den voldsomme konkurransen som er nå, må ikke bedriften prise seg ut. Det gjelder både i forhold til å skaffe seg lærlinger og ut mot markedet. 

Annonse

Annonse