Bergheim
Anleggsgartneryrket innebærer ofte bruk av til dels store maskiner.

Viktig at kunder og medarbeidere har det bra

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kunder skal ha det bra, er sjefens filosofi – men det skal også de ansatte. Bergheim Snøservice A/S har blitt hetende det samme, selv om virksomheten har endret seg noe med årene. Den første tiden var det kun innehaveren sjøl som sto for jobben, og da gikk det mest i snørydding. Nå har det blitt en rekke andre tjenester i tillegg, det meste innen anleggsgartnerfaget.

Jeg er en selvlært type, og har beholdt firmanavnet selv om det har blitt mer og mer anleggsgartnerfag, sier Jan Tore Bergheim

-Da jeg startet opp i 1997, var tanken å jobbe med snørydding, ja. Men nå er vi blitt 8 ansatte og har en omsetning på rundt 15 millioner, så det har jo vokst en del i disse årene, smiler Jan Tore Bergheim, som fremdeles leder bedriften. Han forteller at det er forkjærligheten for å gjøre et godt arbeide, eller «oppføre seg ordentlig» som han kaller det, som er grunnlaget for suksessen.

Reinvestere

-Dessuten er jeg opptatt av at både kunder og våre ansatte skal føle at de har gjort et bra valg ved å forholde seg til vår bedrift. Jeg har kunder som jeg har hatt nesten siden jeg startet opp, og selv om endel av dem er kommet godt opp i årene, er de hos meg fortsatt. Og de som jobber for meg, blir også værende i selskapet.

-Hva er grunnen til det tror du?

-Kanskje en av de viktigste er at jeg pløyer penger inn igjen i firmaet, i stedet for å ta ut utbytte, som jeg jo kunne ha gjort, Nylig kjøpte jeg en splitter ny traktor til hele 2 millioner kroner, dedikert til en av de ansatte. Han kjørte en eldre modell, og gir uttrykk for at dette har forbedret hans arbeidshverdag betraktelig. Ofte er jo det den eneste forandringen på utstyr vi kjøper, nemlig at komforten blir bedre. Men jeg mener altså veldig sterkt at det er viktig at de ansatte trives og har det bra på jobben. Jeg er opptatt av maskiner selv, og det påvirker nok også valgene, humrer han. 

-Du er på jakt etter en ny maskinfører om dagen, tror du nye maskiner gjør det enklere å få tak i folk?

-Det er jeg faktisk helt sikker på! Gode maskinførere vokser jo ikke akkurat på trær, for å si det mildt. Og derfor er satsingen på maskiner viktig. Vi begynner å få en anseelig maskinpark nå, og det bidrar også til at vi har større fleksibilitet, slik at vi til enhver tid kan bidra til å løse de utfordringene våre kunder måtte ha.

Teknologi

-Moderne maskiner inneholder også mye teknologi. Kan alle dine ansatte sies å være høyteknologisk skolerte?

-Nei, det kan de avgjort ikke. Men vi har gode hjelpemidler, slik at også de som eventuelt har lese- og skrivevansker eller lignende utfordringer, enkelt kan jobbe med de forskjellige maskinene. Alt de trenger å gjøre, er å gå inn på en app, og så blir de guidet dit de skal, og der er det også – for snøryddingens vedkommende – lagt inn hva som skal ryddes, om det er utfordringer i form av høyere kummer, etc. Alt er lagt inn, så det vet både maskin og sjåfør, understreker han.

-Har du selv anleggsgartnerbakgrunn?

-Nei, jeg er nok litt av den gamle skolen, med mye selvlært kompetanse. Men det betyr ikke at vi har lavere kompetanse enn dem med fine papirer. Snarere tvert om, kan det virke som. Derfor er jeg også slik at jeg ser ikke så nøye på karakterene til folk. Det jeg er opptatt av, er fraværsstatistikken. Er den bra, kan vi snakke sammen om en jobb, slår han fast. På sommerstiden er virksomheten meget variert: Fra graving for nye ladepunkter til elbil i borettslag, via gressklipping til kantstein og skiferheller:

-Alt innen anleggsgartnerfaget får man prøve seg på som lærling hos oss. Vi er såpass små at alle får prøve seg på litt av hvert, sier han med et smil.

Annonse

Annonse