Stav Skole
Rasmus Kristoffer Huss får her skilt i presang fra Stolt Håndverkers Anita Lindberg, og bak er våre to ambassadører, Kim Domingos (t.h.) og Daniel Mork.

Vi må virkelig anerkjenne arbeidslivsfag

Artikkelen fortsetter under annonsen

-Man merker det på alle de små tingene. At arbeidslivsfaget ikke er skikkelig akseptert. Det er ikke et «ordentlig fag», sånn som matte eller norsk. Sånn kan det ikke være, for arbeidslivsfag kan vise seg å være det viktigste faget du noen gang er innom.

Rasmus Kristoffer Huss er faglærer i arbeidslivsfag på Stav ungdomsskole i Lillestrøm, og representerer en skole som har valgt å satse på arbeidslivsfaget. I alle fall litt. Men så er det opp til den enkelte lærer hva han eller hun får ut av faget sitt.

Ordentlig fag

-Hva er grunnen til at det er så veldig personavhengig hva skolene har av tilbud til elevene på ungdomstrinnet i arbeidslivsfag?

-Jeg tror det kommer av at faget ikke er anerkjent som et «ordentlig» fag. Det er sett på som en plass man går fordi man sliter i andre fag. Og det er klart, for enkelte er det litt sånn. Men for mange andre er det rett og slett et valg man gjør fordi man har lyst til å lære mer om mulighetene som venter deg dersom du satser på å bli håndverker. Noen vil gjerne prøve seg litt, kanskje teste ut flere forskjellige yrker før de bestemmer seg, noe arbeidslivsfag virkelig gir anledning til.

Videre er det viktig at elevene har muligheten til å lage ting eller tilby en tjeneste som holder høy kvalitet. Dette er kun mulig med ordentlig utstyr og høy kompetanse fra lærerens side. Det er veldig tilfredsstillende når en elev ser på sitt ferdige produkt gjentatte ganger og er stolt av det. Sånt er skikkelig givende, slår han fast.

Vi må anerkjenne arbeidslivsfaget, sier Rasmus Kristoffer Huss.

Personavhengig

-Men likevel er du ikke helt fornøyd?

-Vel, jeg opplever jo at vi har fått på plass et ganske bra tilbud til elevene her på Stav. Men i likhet med kollega Birger Aaserud på Tæruddalen, har jeg lagt inn et utrolig antall dugnadstimer for å få det til. Jeg fikk lokalene av skolen, men har måttet lage egne bord, tilpasse lokalene, få på plass maskiner herfra og derfra etc. Sånt er slitsomt. 

-Hva med andre lærere?

-Jeg tror det er slik over hele linja: Mange lærere i arbeidslivsfag får høre fra andre lærere spørsmål som: Kan du ikke legge inn litt matte eller norsk i timene dine? NEI! Jeg kan ikke det. Ingen kolleger innen faget kan det. Fordi arbeidslivsfaget er et utrolig viktig fag som forbereder elevene på et mulig fremtidig yrkesvalg. Det er neimen ikke mange andre fag som er så viktige som dette, sier han med ettertrykk.

Sterkere satsing

-Hva må til for å bedre situasjonen?

-Det har jo vært en del snakk om å satse på yrkesfag nå, og man får inntrykk av at en del politikere faktisk er opptatt av det. Men det tar sin tid, og i mellomtiden har vi altså denne situasjonen at arbeidslivsfaget ikke får den posisjonen det burde ha. Jeg tar meg forresten selv i å være så forbannet pedagogisk innimellom: Elevene burde hatt større muligheter til å føle seg fram, eksperimentere under kyndig veiledning. Virkelig finne ut hva de har anlegg for – og har lyst til. Jeg kjefter av og til litt på meg sjøl akkurat på det, sier han med sitt lune smil.

Praten gikk livlig etter Stolt Håndverkers besøk på Stav skole i Lillestrøm.

-Hvordan var det å ha besøk av Stolt Håndverker?

-En skikkelig vitamininnsprøytning! Det er inspirerende både for meg selv og elevene, og jeg er sikker på at det kan bidra til at noen tenker enda litt mer seriøst på om det kanskje er håndverker eller anleggsarbeider man ønsker seg for sin fremtid. Så jeg håper flere får gleden av å ha besøk av Stolt Håndverker framover, og tar gjerne i mot ved en annen anledning. Vi som jobber for yrkesfag og arbeidslivsfag burde jobbe tettere sammen, og utvide de nettverkene vi allerede har. Dessuten bør det jobbes politisk, slik at vi i sum kan øke anerkjennelsen av arbeidslivsfaget. Det trengs virkelig, sier en entusiastisk Rasmus Kristoffer Huss.

Les også: Er du i tvil – søk deg et yrkesfag!

Annonse

Annonse