Birger Aaserud fra Tæruddalen skole.
Vi har utviklet arbeidslivsfaget ved Tæruddalen skole, og er glade for samarbeidet med Stolt Håndverker, sier Birger Aaserud. (Arkivfoto)

Vi bør utvide begrepet «bærekraft»

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det har vært mye snakk om «bærekraft» i de seinere årene, og godt er det. Men for oss i Stolt Håndverker betyr bærekraft uendelig mye mer enn bare det grønne skiftet som de fleste er enige om må komme – i en eller annen form. Derfor har vi lansert det utvidede bærekraftbegrepet:

Hva mener vi så med det? Jo, bærekraft handler om å lage et samfunn som gjør at man ikke ødelegger for andre, og at ungdommene og dem som kommer etter dem, ikke får en dårligere fremtid enn det de voksne har i dag. I disse dager har vi tatt kontakt med de politiske partiene på Stortinget for å lansere det utvidede bærekraftbegrepet. Og for å bidra til vårt hovedmål, nemlig å fremsnakke yrkesfagene. Etterhvert som svarene kommer fra de politiske partiene, skal vi bringe dem videre her.

Grønn bærekraft 

Vi må slutte med å ødelegge naturen rundt oss, og dermed må vi endre adferd på en rekke forskjellige områder. Hvordan vi skal få dette til, er politiske diskusjoner som vi ikke skal gå inn på her. Men en ting synes helt sikkert: Skal vi få til en «grønn» bærekraft, er vi også nødt til å ha en økonomisk bærekraft for at dette skal bli mulig. For uten økonomi i prosjektene, blir de ganske raskt borte. Ingen kan opprettholde gode tiltak som ikke samtidig har en økonomisk bærekraft, altså at man kan tjene penger på det.

Likeverdig bærekraft 

Denne delen av vårt utvidede bærekraftbegrep handler rett og slett om like muligheter for gutter og jenter. Fortsatt er det dessverre slik at det ikke er noen selvfølge at jentene skal ha like muligheter som guttene innenfor yrkesfagene, for eksempel. Selv om det i teorien er like muligheter, er det ikke det i praksis. Det må vi jobbe for å endre. Det er først når vi får til en likeverdig bærekraft i yrkesfagene at vi kan utvikle oss videre som samfunn. Så en slutt på forskjellene mellom kjønnene må til om vi skal få til en bærekraftig utvikling.

Bærekraftig integrering

Dette er en svært viktig del av vårt utvidede bærekraftbegrep. Yrkesfagene har muligheter i seg for å utvikle et arbeidsfellesskap og kameratskap på arbeidsplassen på tvers av kulturell bakgrunn. En integrering i et samfunn vil være mye enklere for dem som skaffer seg en god yrkesutdannelse, og opplever inkluderende arbeidsdager i et yrkesfag. Dette setter krav til oss alle: Det setter krav til våre sist ankomne landsmenn, og det setter krav til oss som samfunn. I tillegg vil det sette krav til bedriftene, om å ha en bevissthet om dette under hele opplæringsløpet, og også seinere. Og det setter krav til at vi følger dette opp videre.

Vi i Stolt Håndverker er opptatt av at nettopp yrkesfagene har store muligheter for å gjøre en innsats for den tiltrengte integreringen som politikerne gang på gang etterlyser. Vi ønsker å bidra der det er mulig. Kanskje kan det bli mulig å utvikle spesielle programmer for å fremme stoltheten den enkelte opplever som håndverker, helt uavhengig av hvilken religion, kultur eller familiestruktur man tilhører.

Sosial bærekraft 

Dette er kanskje en av de viktigste sidene ved det utvidede bærekraftbegrepet: den sosiale bærekraften. Vi har sett at de som faller utenfor i det tradisjonelle skoleverket av en eller annen grunn, ofte har stort utbytte av å kunne prøve seg på noe annet, nemlig det som i ungdomsskolen kalles «arbeidslivsfag». Vår samarbeidspartner Tæruddalen skole ved Skedsmokorset er et godt eksempel på dette: I arbeidslivsfagtimene møtes elever med de forskjelligste sosiale bakgrunner og eventuelle utfordringer på like fot, og skaper et fellesskap. Dette fellesskapet setter krav til skoleverket og til samfunnet, men det er tiltak som vi fra Stolt Håndverkers side tiljubler og ønsker å støtte alt vi kan. Historiene om disse sosiale møteplassene, der alle som vil jobbe med hendene, kan møtes og skape ting sammen, vil kunne bidra til den sosiale bærekraften vi ønsker oss.

Bærekraft for lærlingene

Helt til slutt noen tanker om en ganske spesifikk bærekraft, nemlig den som gjelder lærlingene: Per i dag vet vi at det enkelte steder er sterk mangel på lærlinger, mens det andre steder er alt for lite lærlingeplasser. Disse misforholdene varierer mye fra fag til fag og fra sted til sted. Også her er det behov for en innsats for større bærekraft. Vi i Stolt Håndverker har også klare tanker om hva som kan gjøres for å skape en langt bedre bærekraft på dette området enn det vi har i dag, og har kontakt med politikerne også om dette. På sikt tar vi sikte på å gjøre en sterk innsats på dette feltet – sammen med våre samarbeidpartnere og leverandører. 

Bærekraft er for oss mer enn et buzz-ord. Det er en del av vår hverdag.

Annonse

Annonse