Birger Aaserud fra Tæruddalen skole.
Vi har utviklet arbeidslivsfaget ved Tæruddalen skole, og er glade for samarbeidet med Stolt Håndverker, sier Birger Aaserud. (Arkivfoto)

Tæruddalen skole utvikler en egen yrkesarena

Artikkelen fortsetter under annonsen

Tæruddalen ungdomsskole, som samarbeider med oss i Stolt Håndverker, tar yrkesfagene på alvor. Gjennom det tre-fire siste årene har de utviklet tilbudet innen arbeidslivsfag. De ville gjøre det til noe annet og mer enn bare en flyktig gjennomgang i et klasserom. De kaller tiltaket en Yrkesarena.

-Ja, det er riktig at vi har tatt tak i arbeidslivsfaget og utviklet det til det vi kaller en Yrkesarena. Fra høsten av er vi på plass med egen logo til og med, humrer lærer i arbeidslivsfaget ved Tæruddalen, Birger Aaserud. Han er i utgangspunktet lærer i både kunst og håndverk og faget arbeidslivsfag. Han har heldigvis en visjonær rektor og en positiv ledelse ved skolen. Dermed er det blitt mulig for ham å utvikle faget videre de siste 3-4 årene.

Vi ville gjerne at elevene skulle få et bedre tilbud i arbeidslivsfag, sier Birger Aaserud.

Yrkesarena

-Vi hadde som utgangspunkt at elevene skulle få prøve seg rent konkret på en del yrkesfag. Det kaller vi en Yrkesarena. Gjennom vårt samarbeide med Stolt Håndverker vil det nok naturlig bli et hovedfokus på de 12 fagene de fokusere spesielt på. Men hverken Stolt Håndverker eller vi her ved Tæruddalen ungdomsskole vil begrense oss, slår han fast. Og legger til at elevene vi møte ganske mange spennende yrkesfag på yrkesarenaen.

-Du har til og med skrevet bok om emnet?

-Ja og nei, jeg har under de siste tre fire årene sett et behov for at elevene i faget også skriver ned det de faktisk lærer. Så jeg holder på å utvikle en «arbeidsbok». Der vil elevene kunne skrive om prosessen i det å skape og lage, samt skrive en logg i tiden prosjektene varer. Arbeidsboka vil bli klar til publisering etter nyttår. Og jeg ser den som en flott mulighet for elevene til å utvikle både hendene (når de produserer) og hodet ( det akademiske) når de skriver for hånd. Det er Fagbokforlaget jeg er i prosess med om å gi den ut, forteller han.

-Ja, det har jeg. Til nå har det eksistert lite strukturert opplæringsmateriell rundt dette emnet. Det har heller ikke vært mye materiell som lærerne har kunnet støtte seg på, forklarer han. 

-Dette blir en arena i stadig utvikling? 

-Ja, det blir det nok. Vi har heldigvis også samarbeide med flere laug og leverandører, slik at vi kan ha en strategi om å vise et bredest mulig utvalg av yrkesfag. 

Gjøre – ikke bare lese

-Dette handler altså om at dere skal ha en praktisk tilnærming til yrkesfagene?

-Jeg vil si at det er begge deler: Slik sett blir det litt som i arbeidslivet generelt, nemlig at det er en blanding. Likevel er det viktig at elevene skal få prøve seg rent praktisk. Her skal de kunne bygge enkle konstruksjoner, og oppleve gleden ved å bruke hendene sine til noe praktisk og konstruktivt. Eller «holde hendene i gang», som en av elevene uttrykte det forleden, sier han med et smil.

Annonse

Annonse