Kriminalitet i byggebransjen går nå ut over enkeltmennesker i større grad enn før. (Illustrasjonsfoto: Dag Inge Danielsen)
Kriminalitet i byggebransjen går nå ut over enkeltmennesker i større grad enn før. (Illustrasjonsfoto: Dag Inge Danielsen)

Skal styrke rekrutteringen til byggfagene

En betydelig del av all omsetning i byggebransjen er direkte kriminell. Dette rammer omdømmet til blant annet murer– og steinfaget, som sliter med rekrutteringen. Nå vil bransjen ta grep og styrke rekrutteringen til byggfagene.

Tekst: Dag Inge Danielsen

– Arbeidslivskriminalitet har et større omfang enn vi liker å tro, sier prosjektleder Lars Mamen i Fair Play Bygg Oslo. Skadelidende er enkeltpersoner, bedrifter og samfunnet. Nå intensiveres arbeidet for å bekjempe arbeidslivskriminalitet (a-krim). 

Svindel på byggeprosjekter går ut over enkeltskjebner og gjør det vanskelig å rekruttere til håndverksfagene. Gøran Johansson, tillitsvalgt i Murmester Rolf Holm (t.v.) og konsernsjef Morten Myhre Larsen, Ellingard Gruppen, undertegner etikkplakaten i nærvær av Lars Mamen, Fair Play Bygg Oslo. (Foto: Dag Inge Danielsen)

Ellingard Gruppen har i sommer gjort som Statsbygg og Oslo kommune, og forpliktet seg til aktiv innsats for å gjenreise en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår. 

– Mange useriøse og kriminelle aktører går inn i byggebransjen for å hvitvaske penger. Omfanget er enormt. Det undergraver hele bransjen og truer vår eksistens. Sunn konkurranse blir umulig. Vi og mange andre sliter med å rekruttere lærlinger til håndverksfagene, sier Morten Myhre Larsen, konsernsjef i Ellingard Gruppen.

Han har skrevet under på Fair Play Byggs «Etikkplakat for en seriøs byggebransje» sammen med Gøran Johansson, hovedtillitsvalgt i Gruppen. Etikkplakaten forplikter til å delta på en dugnad for en seriøs byggebransje, med gode lønns- og arbeidsvilkår og uten kriminalitet.

Larsen har fulgt Fair Play Bygg Oslo siden starten i 2018, og han er imponert over resultatene som alt er oppnådd. Ellingard Gruppen har derfor valgt å støtte Fair Play Bygg Oslo med et betydelig beløp. Larsen håper dette kan bidra til at flere av de større aktørene bretter opp ermene og engasjerer seg aktivt i arbeidet mot a-krim. 

Byggfagene

Lars Mamen hadde bakgrunn som faglært tømrer, mangeårig tillitsvalgt og verneombud da han i 2019 begynte som prosjektleder i Fair Play Bygg Oslo.– Da oppdaget jeg at forholdene var mye verre enn jeg hadde forestilt meg. Det er nærmest mafiatilstander. Kriminelle elementer vet at det er mye penger å hente i byggebransjen, at det er liten risiko for å bli tatt, og at du nesten ikke får straff hvis du blir tatt, sier Mamen.– Mange tror at a-krim foregår på små prosjekter. Men det skjer også på store, prestisjefylte byggeplasser. Fordi det er så utbredt, er det viktig å snakke om hvordan mennesker utnyttes på det groveste. Vi må få problemene fram i lyset, slik at vi kan øke bevisstheten og få gjort noe med dårlige holdninger.

Tør ikke å snakke

Det er ikke nytt at det svindles i stor stil i byggebransjen. Det nye er at svindelen går ut over enkeltmennesker i mye større grad. Før var det myndighetene som gikk glipp av enorme summer i moms og skatt. Nye rutiner og kontrolltiltak har gjort momssvindel og annen økonomisk kriminalitet mye vanskeligere. – Utnyttelsen av arbeidstakere i byggfagene har blitt verre med den økende arbeidsinnvandringen fra de nye EU-landene i Øst-Europa, sier Gøran Johansson som er tillitsvalgt hos Murmester Rolf Holm, et av de seks selskapene i Ellingard Gruppen. – Dette er ofte sårbare mennesker som er villige til å arbeide under dårlige vilkår. De tør ikke å snakke med oss i fagforeningene om hva de opplever, selv ikke etter at de har sluttet. De er redde for represalier. Noen blir truet med vold og er livredde, forteller Johansson, og legger til:

– Håndverksfagene er truet. Useriøsitet og kriminalitet i bransjen skremmer de unge fra å velge byggfagene. Selvsagt er det mange seriøse, gode bedrifter som vil satse på lærlinger. Men når vi får besøk av skoleklasser, forteller elevene at de er redd for å satse på en bransje der de hører om mye fusk. Trygg varslingskanal Mange har latt seg irritere over forskjellsbehandling og svindel på byggeplassene, men har manglet en varslingskanal. Gjennom Fair Play Bygg kan hvem som helst anonymt varsle om useriøse, kritikkverdige og kriminelle forhold. 

Innkomne tips

Lars Mamen undersøker de innkomne tipsene. Han melder fra til Arbeidstilsynet eller politiet når det er grunnlag for det.

Å gjenreise byggenæringens omdømme og fremme like konkurransevilkår er hovedmål for FairPlay Bygg. Illustrasjonsfoto: Dag inge Danielsen-Vi er avhengig av å få inn varslene så fort som mulig, gjerne med adresse og bedriftsnavn eller annet som kan identifisere bedriften, som registreringsnummer på kjøretøy. Slik kan kontrolletatene gjennomføre effektive kontroller, sier Mamen. Han mener det i praksis nesten er straffefritt å stjele folks lønn. Og metodene for å lure arbeidstakere og øke fortjenesten er mange. Ofte blir den ansatte tvunget til å føre færre timer enn han/hun har jobbet. Mange blir trukket i lønn for tvilsomme ytelser, for eksempel skyhøy husleie for kummerlig innkvartering. Dette er en vanlig metode for å stjele lønn og samtidig hvitvaske penger.

– Et annet viktig forhold er at arbeidstaker snytes for rettighetene man opparbeider i et seriøst ansettelsesforhold, sier Mamen. – Denne formen for a-krim fanges ikke opp av tilsynsmyndighetene fordi det regnes som privatrettslige forhold. Det er en sak mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Nettopp derfor er det at fagforeningene og arbeidsgiverne har gått sammen om å opprette Fair Play Bygg, med etikkplakaten og varslingsordningen som viktige virkemidler. Vi har felles interesse av å ta tak i disse forholdene.