AF
Johannes Sæther er en av dem som har vært lærling i Fjell- og Bergverksfaget hos AF. (Arkivfoto)

Nå skal alle fagene frem

05. oktober 2022 ble det endelig endringer på nettsiden. Stolt Håndverker har fått forespørsler både fra elever, lærere, lærlinger og bransjen om hvorfor vi ikke skriver om flere fag.

Vil vise frem hele spektret

Nettsiden er nå delt inn i 3 hovedkategorier + forside. Bygg-og anleggsteknikk, elektro og datateknologi og teknologi og industrifag. Kategorien Stolt Håndverker vil leve videre, og i tillegg så beholder Stolt Håndverker Wall of fame hvor vi viser frem de som har bestått fag/svenneprøve og skoleplassen, som er for skolekonkurransene til ungdomsskolene og videregående skolene i hele landet.

Alle programfagene på vg2 vil komme inn under de kategoriene de tilhører, så det vil være noen fag som vil synes i flere kategorier da man kan ta løpet ulikt.

Stolt Håndverker ønsker at bedrifter som har godt faglig innhold som vi kan dele på nettsiden sender inn.
Det er mange fag som skal dekkes, og for å få best og mest mulig innhold, så håper Stolt Håndverker at bransjen er såpass interessert i rekruttering til egne fag at de vil være med å bidra til godt stoff.

Oversikt over fag bygg- og anleggsteknikk

Anleggsgartner
Anleggsteknikk:
Anleggsmaskinførerfaget, Anleggsrørleggerfaget, Asfaltfaget, Banemontørfaget, Brønn- og borefaget, Fjell- og bergverksfaget, Vei- og anleggsfaget, Veidrift- og veivedlikeholdsfaget.
Betong og mur:
Betongfaget, Murer- og flisleggerfaget.
Klima, energi og miljøteknikk:
Isolatørfaget, Tak- og membrantekkerfaget, Ventilasjons- og blikkenslagerfaget.
Overflateteknikk:
Industrimalerfaget, Maler- og overflateteknikkfaget.
Rørlegger
Trearbeid
Treteknikk
Tømrer
Brannforebyggerfaget
Byggdrifterfaget
Byggmontasjefaget
Gipsmakerfaget
Glassfaget
Renholdsoperatørfaget
Steinfaget
Stillasbyggerfaget

Oversikt fag elektro og datateknologi

Arbeidsmaskiner:
Bilfaget – tunge kjøretøy, Landbruksmaskinmekanikerfaget, Truck- og liftmekanikerfaget.
Automatisering:
Fjernstyrte undervannsoperasjoner, Tavlemontørfaget, Viklerfaget
Brønnteknikk:
Boreoperatørfaget, Brønnfaget – elektriske kabeloperasjoner, Brønnfaget – havbunnsinstallasjoner, Brønnfaget – komplettering, Brønnfaget – kveilerøroperasjoner, Brønnfaget – mekaniske kabeloperasjoner, Brønnfaget – sementering.
Datateknologi og elektronikk:
Dataelektronikerfaget, Romteknologi, Optronikerfaget, Produksjonselektronikerfaget, Telekommunikasjonsmontørfaget.
Dronefag
Elenergi og ekom:
Elektrikerfaget, Elektroreparatørfaget, Energimontørfaget, Energioperatørfaget, Heismontørfaget, Signalmontørfaget, Tavlemontørfaget, Telekommunikasjonsmontørfaget, Togelektrikerfaget, Viklerfaget.
Kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk:
Kulde- og varmepumpeteknikkfaget, Ventilasjonsteknikkfaget

Oversikt fag teknologi og industrifag

Anleggsteknikk:
Anleggsmaskinførerfaget, Anleggsrørleggerfaget, Asfaltfaget, Banemontørfaget, Brønn- og borefaget, Fjell- og bergverksfaget, Vei- og anleggsfaget, Veidrift- og veivedlikeholdsfaget.
Arbeidsmaskiner:
Anleggsmaskinmekanikerfaget, Bilfaget – tunge kjøretøy, Landbruksmaskinmekanikerfaget, Truck- og liftmekanikerfaget.
Automatisering:
Fjernstyrte undervannsoperasjoner, Tavlemontørfaget, Viklerfaget
Brønnteknikk:
Boreoperatørfaget, Brønnfaget – elektriske kabeloperasjoner, Brønnfaget – havbunnsinstallasjoner, Brønnfaget – komplettering, Brønnfaget – kveilerøroperasjoner, Brønnfaget – mekaniske kabeloperasjoner, Brønnfaget – sementering.
Industriteknologi:
Aluminiumskonstruksjonsfaget, CNC-maskineringsfaget, Dimensjonskontrollfaget, Finmekanikerfaget, Gjenvinningsfaget, industriell overflatebehandling, Industrimekanikerfaget, Industrimontørfaget, Industrioppmålingsfaget, Industrirørleggerfaget, Industrisnekkerfaget, Industritapetsererfaget, Modellbyggerfaget, Motormekanikerfaget, NDT-kontrollørfaget, Plastfaget, Platearbeiderfaget, Polymerkomposittfaget, Produksjonsteknikkfaget, Sveisefaget, Verktøymakerfaget.
Kjemiprosess- og laboratoriefag:
Kjemiprosessfaget, Laboratoriefaget.
Kjøretøy
Kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk:
Kulde- og varmepumpeteknikkfaget, Ventilasjonsteknikkfaget
Transport og logistikk:
Kran- og løfteoperasjonsfaget, Logistikkfaget, Yrkessjåførfaget