Birger Aaserud fra Tæruddalen skole.
Vi har utviklet arbeidslivsfaget ved Tæruddalen skole, og er glade for samarbeidet med Stolt Håndverker, sier Birger Aaserud. (Arkivfoto)

Malerfaget viste seg frem på Tæruddalen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det var Opplæringskontoret for malerfaget som nylig var på besøk på Tæruddalen skole. Den ligger utenfor Skedsmokorset sentrum. På menyen denne tidlige høstdagen sto skjæring og legging av belegg. Ikke på gulv eller vegg denne gangen, men på bordplater.

Slik fortsetter oppbyggingen av Yrkesarena hos Tæruddalen skole. Som vanlig bruker læreren sjøl, Birger Aaserud, timene til mer enn ren opplæring.

Snart ferdig 

Steg for steg tar Yrkesarena form. Det hadde vært helt umulig uten Birger Aaserud sin iherdige innsats:

-Det er jo et teamarbeid dette, og det hadde ikke vært mulig uten skoleledelsens utrettelige støtte. Men samtidig er det nok litt personavhengig også, innrømmer den idérike læreren. Han har ikke tall på hvor mange timer som har gått med til å få Yrkesarena – hans store prosjekt – på plass. Men han håper på at det skal skje 4 ganske så store «events» det skoleåret som ligger foran. Da skal flere yrker komme og presentere seg selv ganske bredt.På den måten vil elevene virkelig få muligheten til å se hva det handler om i praksis.

Opplæringskontoret for malerfaget var på besøk hos Yrkesarena ved Tæruddalen skole nylig.

-Dette vil bli fulgt opp med undervisning, og vi håper at elevene vil få et bredere perspektiv når de skal velge yrke. For det er jo det man i realiteten gjør, når man velger studieretning. Selv om noen nok velger feil, er det mange som får inspirasjon til sitt fremtidige yrke på ungdomsskolen, slår han fast. 

Malerfaget

-Hva har skjedd her i dag?

-I dag er vi på besøk fra Malermestrenes Opplæringskontor. Vi viser ungdommene hvordan man måler, kapper og legger vinylbelegg, sier Christoffer Dalen. Han er nokså nylig ansatt i Opplæringskontoret for Malermestrene i Oslo og Akershus- Men han mangler ikke akkurat arbeidsoppgaver, for å si det mildt. Likevel prioriterer han på være med på opplegget for Tæruddalen. Han synes det er av ytterste viktighet at ungdommene får et bra inntrykk av malerfaget:

-Det er viktig at de får prøvd seg. Man kan jo lære en del av en teoretisk forelesning. Skal man virkelig gjøre et valg for fremtiden, er det viktig å få forsøke det i praksis. Kanskje vi har vekket noen unge og entusiastiske malere her i dag, foreslår han med et smil. Men han understreker at dette er en viktig del av det arbeidet opplæringskontoret gjør: Å bidra til at elever i ungdomsskolen får et best mulig forhold til yrkesfagene.

-Det er jo ikke så alt for lenge til en del av dem som går her, skal velge sitt fremtidige yrke. Da er det vår oppgave å bidra til at dette valget er så bevisst som mulig. Og jeg tror nok at den del av dem fikk en liten øye-åpner her i dag, smiler han: Det var ikke så mange av elevene som visste fra før at gulvlegging er en del av maleryrket…

Annonse

Annonse