Bransjedirektør Aslaug Koksvik
Bransjedirektør Aslaug Koksvik mener ROT-fradrag kan bidra til å redde arbeidsplasser i byggebransjen.

Kan ROT-fradrag redde arbeidsplassene i byggebransjen?

Artikkelen fortsetter under annonsen

Koronaen har mange konsekvenser for landet vårt. I tillegg til de rent medisinske, kommer både nedstengning av samfunnet og usikkerhet. Usikkerhet om arbeidsplassene kommer til å være der også etter at pandemien er over. Nå viser det seg at kanskje ROT-fradrag kan sikre arbeidsplassene.

Stolt Håndverker har tatt en prat med Aslaug Koksvik, som er bransjedirektør for Byggevarehandel i bransjeorganisasjonen Virke. Hun er tydelig på at både ROT og RUT-fradrag ville kunne være gode virkemidler å sette inn for å sikre arbeidsplassene i byggebransjen framover. Men hva er det i grunnen snakk om, og hvorfor kan skattefradrag sikre arbeidsplasser?

ROT-fradrag

-Hva er ROT-fradrag, og hva kan det gjøre for å sikre arbeidsplasser nå som pandemien har gjort arbeidsplasser i byggebransjen usikre?

ROT-fradrag er et skattefradrag for forbrukere som kjøper rehabiliterings- oppussings- og tilbyggstjenester (ROT). Vi er inne i en situasjon nå hvor vi vil ha en sysselsettingsutfordring fremover på grunn av koronakrisen. ROT-fradrag vil bidra til å øke etterspørselen etter rehabiliterings- oppussings- og tilbyggstjenester. Dessuten vil det virke mot tendensen vi har sett til at mange kjøper svart arbeide, slår hun fast.

RUT-fradarag

-Men så til RUT-fradrag. Hvordan virker i grunnen det, og kan det virke på samme måte, for eksempel for rengjøringsbransjen?

-RUT-fradraget er også svært populært i Sverige. Dette er fradrag for rengjøring og ulike hjemmetjenester, som reparasjoner mm. Virke ønsker et RUT-fradrag i Norge og vil begynne med renhold, fordi dette er det markedet som har størst andel svart omsetning, kanskje så mye som over 90 prosent svart i husholdningsmarkedet. Virke har foreslått en pilot-ordning med fradrag for renholdstjenester, sier Koksvik.

Ikke utgift

-Vil en eventuell innføring av slike fradrag være kostbare for samfunnet – og kreve mer oljepenger, eller er det andre elementer i regnestykket som gjør at det kanskje til og med kan lønne seg?

ROT-fradrag vil hjelpe håndverkere, slik som Henriette her, til å ha en sikrere arbeidsplass i tiden som kommer.

-Useriøse aktører og svart arbeid er fortsatt et stort problem i byggebransjen i Norge. ROT-fradrag vil styrke det seriøse markedet på bekostning av det useriøse. Det vil igjen gi inntekter til statskassen og bedre arbeidsforhold. Det samme vil RUT/renholdsfradrag gjøre i renholdsbransjen, opplyser direktøren.

Politisk vilje

-Mener Virke at dette er politisk/praktisk vanskelig å gjennomføre på grunn av folkeopinionen, eller er det mer snakk om vilje hos et eventuelt politisk flertall?

-Dette er først og fremst snakk om politisk vilje, særlig vilje i Finansdepartementet. Det er en utfordring at Finansdepartementet kun ser inntekter tapt for staten ved å innføre et fradrag, ikke gevinsten av å vri svart omsetning over til hvit. Selv om staten vil tape penger på å innføre fradrag, vil det komme nye inntekter i form av merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og inntektsskatt, minner hun om.

Annonse

Annonse