Er effekten av fysisk arbeid undervurdert i dagens arbeidsliv? Foto: Istock/Petko Ninov

Hvorfor fysisk arbeid ofte er mer givende enn kontorarbeid

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kommentar: Jeg har jobbet på kontor mesteparten av livet. Når jeg går fra arbeidsplassen og kaster blikket tilbake så ser jeg ingen endring. Hva har jeg egentlig utrettet? Hvis jeg dør i morgen, finnes det kun elektroniske spor av meg?

Mange blir utbrente på et kontor på grunn av at de egentlig ikke ser noen nytteverdi med jobben de utfører. Eller at det er vanskelig å se nytteverdien i andre enden, fordi den går gjennom mange ledd.

Jeg selv har opplevd dette i tidligere jobber med salg. Da var det utrolig befriende å dra til fjells og stå og hugge ved i mange timer. Ikke det at vedhuggigen i seg selv var så gøy, men følelsen av å ha gjort noe nyttig etterpå var helt fantastisk. Jeg trengte ikke lure på den egentlige effekten av mitt arbeid i en nærmest endeløs rekke av kosekvenser. Jeg kunne bare titte bort på vedstabelen. Nå har jeg gjort noe nyttig!

Forskjellen på å jobbe som håndverker og på kontor blir på en måte som å lage bål, istedenfor å finjustere på ovnen!

Hvis jeg derimot hadde jobbet som anleggsarbeider hele livet, så er jo spørsmålet om jeg hadde følt det samme, når jeg hugget ved. Er det kontrasten til kontorarbeidet som gjør at jeg får den gleden jeg gjør av vedhugging? Eller er det rett og slett fordi det jeg ser nytteverdien så tydelig?

Fordommer mot yrkesfag

Hva forteller vi ungdommen vår om yrkesfag. Viderefører vi egne oppfatninger om yrkesfag, og er de i så fall riktige?

I en undersøkelse gjennomført for Byggenæringens Landsforening (BNL) kommer det frem at halvparten av foreldre som ble spurt tror at yrkesfaglig utdanning begrenser mulighetene for å videreutdanne seg på fagskole eller universitetet. Dette er feil, og fører naturligvis til en skepsis hos foreldre til yrkersfag, som det ikke er grunnlag for.

Hva hadde skjedd med yrkesstatusen hvis strømmen går?

Mye av samfunnets maktstruktur hadde blitt snudd på hodet. Plutselig er det viktigere å ha en som er flink til å varmeisolere et hus, enn en god aksjemegler. Selv med strøm kan man argumentere for at varmeisolering er mer essensielt for samfunnet, enn en god aksjemegler.  Hvor viktig fundament et yrke er for samfunnet, bør bety mer for yrkesstatus enn hva som er tilfelle i dag.

Det er ikke kontorarbeiderne som blir husket om noen hundre år. Det vil fortsatt være «håndverkerne» som bygde pyramidene. Ville du vært en «regnskapsfører» i det gamle egypt? Eller ville du vært med å bygge pyramidene?

Kanskje du får satt ditt preg på et imponerende byggverk som blir stående i hundrevis av år?

Av Bjarte Lerø

Annonse

Annonse