AnnonseSalgsdirektør Terje Langmoe i Mal Proff.
Salgsdirektør Terje Langmoe i Mal Proff deler ut over en million kroner i stipender hvert år.

Har du husket å søke stipend hos Mal Proff?

Artikkelen fortsetter under annonsen

-Det er ikke bare mens du går på skolen du kan søke stipend. Mal Proff, som er en sentral leverandør av overflateprodukter, har nemlig noe som heter «Pure Crafts». Dette er et fond der vi deler ut over en million kroner i året til rekrutteringsformål, forteller salgsdirektør Terje Langmoe.

Mal Proff er malerbransjens overlegent største leverandør, gjennom et distribusjonsapparat som savner sidestykke. De er tuftet på proff-aktørene i bransjen, og har nå en rekke egne utsalg landet rundt. Her selger de forskjellige varer for den profesjonelle maler/overflatebehandler. Faktisk er de så assortert i sitt utvalg at de har lansert slagordet «one stop shopping».

Rekruttering

-Hvorfor opprettet dere et slikt fond, Langmoe?

-For det første er dette et ønske om å gi noe tilbake til en bransje vi er veldig glade i, og som vi jobber tett med hver eneste dag, understreker han. Han viser til at dette er en tanke som har vært rotfestet i forløperen for Mal Proff, som rett og slett het MAL, og som var utsalg der kun malermestre kunne handle. De fleste av malermestrene var også medeiere i det som altså het «Malermestrenes Andelslag». Så har tiden gått, og man har både skiftet ut eiere og vært gjennom fusjoner. På denne måten er bedriften rigget for å bli en topp morderne vareleverandør til hele malerbransjen. 

Vi deler ut over en million kroner i stipend hvert år, forteller salgsdirektør Terje Langmoe i Mal Proff.

-Men fortsatt er vi opptatt av rekrutteringen til bransjen, og til å arbeide for seriøsitet. Vi gir støtte til «Fair Play Bygg» flere steder, og til Uropatruljen i Trondheim. Laugene kan søke penger om de driver konkret med rekrutteringsarbeide, og det gjør de. Vi støtter flere slike prosjekt.

-Men også enkeltpersoner kan søke?

-Ja, om du for eksempel er lærling og ønsker å gjøre noe ekstra for å tilegne deg spesialkunnskap, kan du søke om tilskudd til dette. Vi støtter også NM og Euroskills i håndverksfagene gjennom sponsing av overflateteknikerne som deltar. Dessuten er vi åpne for dem som måtte ha spesialtiltak for grupper, enten det er malerlinja på videregående eller det lokale lauget som arrangerer en tur for ungdommer til Jotun eller en annen leverandør.

Stipend

-Hva må til for å få støtte?

-Det vi krever, er rimelig nok at det må være faglig relevant, og at det handler om å gjør deg bedre som yrkesutøver. Da snakker jeg om de personlige søkerne. Og får du stipend, må du levere et regnskap, slik at vi ser at du har brukt pengene på en god måte. Det samme gjelder forresten de andre vi gir støtte til. 

-Hvem bestemmer hvilke søkere som får støtte?

-Fondet Pure Crafts styres av to personer fra Mal Proff og Direktøren i Malermesternes Landsforbund. Fondet Mal Proff utbetaler midler to ganger pr år.

-Vi er altså tre stykker som jobber med det: Meg selv, en sekretær og direktørene for MLF (Malermestrenes Landsforbund). Dermed føler vi at vi er sikret et bransjefokus på dette, og kan sikre at rekruttering og arbeide for en enda mer seriøs byggebransje blir ivaretatt, sier Langmoe.

Annonse

Annonse