Lærling på Diplom-is. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Flere kvinnelige lærlinger i mannsdominerte bransjer

Artikkelen fortsetter under annonsen

­I de mannsdominerte utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk, elektro- og datateknologi og teknologi- og industrifag, var det nær 3000 kvinnelige lærlinger i 2022. Dette er nesten 1300 mer enn for fem år siden.

De siste årene har antall kvinnelige lærlinger i mannsdominerte utdanningsprogram økt betraktelig.

I 2018 var det 1658 lærlinger innenfor utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk, elektro- og datateknologi, og teknologi- og industrifag.

Nye tall fra Statistisk Sentralbyrå viser det at det innenfor disse utdanningsprogrammene var 2 946 lærlinger i 2022.

– Vi ser en økning i antall lærlinger de siste årene. For kvinner har det vært en kraftig økning spesielt de siste tre årene. I 2018 var det for eksempel 388 lærlinger innenfor bygg- og anleggsteknikk. I 2022 er tilsvarende tall 972. Vi finner lignende tall også for andre mannsdominerte utdanningsprogram, sier Daniel Instebø i en pressemelding.

Han er ansvarlig for statistikken over videregående opplæring og annen videregående utdanning.

Stor økning innen elektro

Antallet kvinnelige lærlinger innenfor elektro- og datateknologi har økt med 32 prosent i perioden, fra 482 lærlinger i 2018 til 636 lærlinger i 2022. Økningen har vært særlig markert de siste par årene.

Innenfor utdanningsprogrammet teknologi- og industrifag har antallet kvinnelige lærlinger vært jevn frem til 2020, med en kraftig økning de siste to årene.

I 2018 var det 788 kvinnelige lærlinger, i 2020 819 lærlinger, mens tilsvarende tall for 2022 er 1338. Dette er en 70 prosent økning på fem år.

Innenfor bygg- og anleggsteknikk ser vi det største tilsiget av kvinnelige lærlinger. Her har antallet lærlinger økt med hele 151 prosent, fra 388 kvinnelige lærlinger i 2018, til 972 i 2022. Dette er altså over en dobling av antall lærlinger på fem år.

– Økningen i antall kvinnelige lærlinger i mannsdominerte utdanningsprogram ser ut til å henge sammen med at fag som tømrerfaget, elektrikerfaget og kjemiprosessfaget har blitt mer populært, sier Instebø.

Annonse

Annonse