Tømrerbas Per Håkon Løvoll og tømrerlærling Tora Synes Hagerup holder sikkerheten høyt på agendaen når de bygger leiligheter og rekkehus i boligprosjektet Fjordsyn i Ålesund. Foto: OBOS

Bruker lærlingene som forbilder i sikkerhetsuke

Artikkelen fortsetter under annonsen

I OBOS Block Watne spiller lærlingene en viktig rolle som forbilder når sikkerhetsuken går av stabelen.

Denne høsten har OBOS hatt sikkerhetsuke for alle sine medarbeidere både i Norge og Sverige, skriver selskapet i en pressemelding.

Denne høsten har OBOS hatt sikkerhetsuke for alle sine medarbeidere både i Norge og Sverige. Særlig viktig ble det å ruste lærlingene i OBOS Block Watne for et trygt, langt og godt arbeidsliv. Det krever gode holdninger og nok kunnskap til å sette sikkerheten først, både for seg selv og andre.

Øker bevisstheten

– Fysisk og psykisk arbeidsmiljø er noe av det viktigste på en arbeidsplass. Våre medarbeidere skal komme vel hjem, hver dag, sier Marianne Gjertsen Ebbesen, konserndirektør for boligutvikling trehus i OBOS.

– Når vi tar inn tømrerlærlinger er sikkerhet noe av det første vi gir opplæring i. Det gjør at lærlingene etter hvert opptrer som forbilder for kolleger og får gode holdninger til egen og andres sikkerhet.

Sikkerhetsuken er med på å øke kunnskap og bevissthet rundt hva som skal til for å ha et sikkert og godt arbeidsmiljø, enten man jobber på kontor eller byggeplass.

– Alle som jobber hos oss skal vite hva de selv kan gjøre for å forebygge skader, ta vare på hverandre og hvordan de skal opptre dersom det først skulle skje en ulykke, sier hun.

Lærlingene blir forbilder

Tora Synes Hagerup er en av 23 lærlinger i OBOS Block Watne. Hun kommer inn i arbeidslivet med bedre kunnskap om HMS enn det eldre kolleger gjorde den gangen de var nye i arbeidslivet.

– Sikkerhet og arbeidsmiljø er en del av tømrerutdanningen, men etter at jeg ble lærling i OBOS Block Watne har jeg fått langt grundigere opplæring, blant annet gjennomgang av sikkerhetshåndboken og opplæring i bruk av maskinverktøy, forteller Tora Synes Hagerup, tømrerlærling i Obos Block Watne, Møre og Romsdal.

Hun jobber på byggeplassen til boligprosjektet Fjordsyn i Ålesund, og er påpasselig med å bruke riktig verneutstyr til de ulike arbeidsoperasjonene.

– De fleste av kollegaene mine er flinke til å bruke verneutstyr, men det har hendt at jeg har måttet minne eldre kollegaer om å bruke riktig verneutstyr.

Tømrerbas Per Håkon Løvoll, er hennes leder, og verneombud på byggeplassen. Selv tok han svennebrevet for 13 år siden og opplever at bevisstheten rundt sikkerhet har økt siden den gang.

– Min første jobb var i en mindre bedrift. De ønsket å være flinke på sikkerhet, men manglet nok litt kompetanse. Da jeg begynte i Block Watne for åtte år siden, var sikkerhet høyt på agendaen, og siden har fokuset på sikkerhetsopplæring bare økt.

Skolene er ikke flinke nok

Han mener at opplæring og holdningsskapende arbeid er en like viktig del av opplæringen de gir lærlingene, som det rent faglige. Skolene er ikke flinke nok til å forberede lærlingene på risikoer de møter på byggeplassen.

– Vi jobber mye med dette den første tiden. Bygging av stillaser, riktig bruk av verneutstyr til de forskjellige arbeidsoperasjonene og bruk av sikkerhetsnett på tak og bjelkelag er blant temaene vi gir opplæring i. Vi forsøker å unngå at lærlinger arbeider i sele og i de mest risikable arbeidsoperasjonene før de har fått litt erfaring, sier han.

Annonse

Annonse