Trond Otto Oseberg
Trond Otto Oseberg er blikkenslagermester, og levende opptatt av at flere unge velger seg yrkesfag. Gjerne blikkenslager, men det viktigste er at de velger et yrkesfag, sier han.

Bedrifter og laug har et viktig ansvar for rekruttering

Artikkelen fortsetter under annonsen

-Jeg har arbeidet med rekruttering i ganske mange år etterhvert, og det blir et stadig viktigere arbeide. Både bedrifter og laug, NAV og andre aktører har et viktig ansvar. Jeg tenker også at det er viktigere å overbevise ungdom om å velge et yrkesfag, enn å drive på for å få dem til å velge et spesifikt fag.

Trond Otto Oseberg er blikkenslagermester og prosjektansvarlig i Buskerud Blikk i Drammen, og er en kar med sine meningers mot. Det har bidratt til at bedriften, som han startet for en del år siden sammen med sine to brødre, gikk så langt at de meldte seg ut av Opplærlingskontoret Buskerud og inn i Vestfold. Grunnen var enkel: De følte på det tidspunktet ikke at man fikk den innsatsen tilbake fra Opplærlingskontoret Buskerud som var ønskelig.

Viktig ansvar

-Jeg har som sagt alltid vært opptatt av rekruttering, og det er gledelig at flere i den senere tiden har tatt til orde for det samme. Selv har jeg akkurat nå et prosjekt på gang med NAV for å bidra til rekruttering. Men som jeg var inne på innledningsvis, synes jeg ikke det er så viktig å rekruttere til et spesifikt yrke sånn uten videre.

Trond Otto Oseberg er opptatt av at rekruttering må skje til alle yrkesfag – ikke kun til enkeltfagene.

-Er det i det hele tatt mulig?

-Visst er det mulig! En ungdom som ikke har valgt yrke enda, kan ikke forventes å ha noen klare forutsetninger for å gjøre slike valg. Om de VET hva de skal bli, er det greit. Men de aller fleste vet ikke det, og er usikre. Jeg mener derfor at det er viktig å løfte fram yrkesfagene, slik at de unge kan orientere seg best mulig innenfor flere yrkesfag. Før det igjen, må de få skikkelig informasjon om hva det vil si å jobbe i et yrkesfag. De må få vite forskjellene på å velge studieforberedende fag og yrkesfagene, og så videre. Dette er et viktig ansvar som bedrifter og laug må ta.

-Og det vil føre til at flere velger yrkesfag?

-Det er jeg ganske sikker på, sier han med ettertrykk. Og begrunner det nettopp med at det er alt for få som kjenner til mulighetene du har når du velger et yrke innen yrkesfagene.

Les også: Er du i tvil – velg deg et yrkesfag!

Blikkenslager 

-Selv er du blikkenslagermester. Kan du si litt om hva bedriften deres jobber med?

– Vi jobber med tak, og fasade. Vi utfører fasader med metaller som aluminium og stål, som er lakkert i forskjellige farger. I tillegg sink og kobber ut i fra arkitekten ønsker sammen med byggherren.

Akkurat nå jobber vi med et prosjekt her i Drammen der vi har en fasade bestående av komposittflater og solceller. Så det blir et bygg som virkelig kommer til å bli en del av det grønne skiftet, ved at det trolig blir et såkalt plusshus – at det produserer energi, ikke forbruker det, forklarer han.

-Når i en slik byggeprosess kommer dere inn i bildet? Fasaden kommer jo gjerne helt til slutt når man setter opp et bygg?

-Det er jo riktig, men i dette tilfellet har vi vært inne i bildet helt fra arkitekten tegnet bygget, og dermed kunnet bidra til det vi kan kalle å både pynte og designe bygget. Det synes jeg er veldig givende, smiler han.

-Det er nok ikke mange som ville tenke på at blikkenslagerbedrifter er med på å pynte byggene?

-Nettopp derfor er det viktig at vi greier å skape en bevissthet rundt yrkesfagene og gjerne også blikkenslagerfagene. Vi står for så veldig mye mer enn det mange greier å få med seg. Så blir du me på laget hos oss, møter du et veldig bra team som er villige til å satse. Det har vi vært helt fra begynnelsen av, og det er vi fortsatt.

Satsing

-Du er selv en som er opptatt av å stå på for å rekruttere folk til blikkenslageryrket. Hvorfor er det slik?

-For det første fordi jeg er en Stolt Håndverker, smiler han. Men dessuten betyr arbeidet med ungdommen og en sikring av rekrutteringen til bedriften og bransjen at man sikrer fremtiden. Han er tydelig på at bedrifter som ukritisk benyttet seg av innleide og ofte alt for billige folk fra østeuropa etter at Schengen-avtalen åpnet for dette, gjorde både seg selv og bedriftene sine en bjørnetjeneste:

-Etter en stund oppdaget man jo at man manglet kompetanse i bedriften, og det fører til at behovet for rekruttering ble prekært. Men i mellomtiden hadde yrkesfagene mistet mye av sin status, og man oppdaget fort at det ikke var så lett å få tilstrekkelig mange ungdommer med på laget.

-Det sliter bransjer og fag i bygge- og anleggsbransjen med den dag i dag. Det er en av flere grunner til at det er viktig at både bedrifter, laug og andre arbeider med rekruttering til yrkesfagene så bredt som mulig, slår han fast.

Annonse

Annonse