Christoffer Horten
Christoffer Horten viser stolt fram diplomet som viser at han ble årets lærling i tømrerfaget i Oslo.

Årets lærling i tømrerfaget i Oslo

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det gir kanskje litt ekstra når en tømrerlærling blir karakterisert som «hel ved». Men Christoffer Horten, som ble «årets lærling» i tømrerfaget i Oslo, fortjener virkelig denne hedersbetegnelsen, mener både arbeidsgiveren og opplæringskontoret. Selv er han beskjeden, og sier at utdelingen var «uventet».

Christoffer har lenge tenkt at det er tømrer han ville bli, og allerede høsten 2016 og våren 2017 hadde han praksisplass hos Tømrerfirma Søgnen AS. Thomas Køster, som er daglig leder i selskapet. Det er selskapene selv som nominerer lærlingene til den gjeve prisen.

Uventet

-Dette hadde jeg aldri forventet, sier en glad Christoffer Horten til Stolt Håndverker, og har følgende «hemmelige oppskrift» til dem som ønsker å konkurrere om slike utmerkelser i fremtiden:

-Det du må gjøre, er å stå på, og vise interesse for jobben. Tenk gjerne ut kreative løsninger, og ikke vær redd for å fremme dem. Det er kanskje ikke alltid din idé når igjennom, men du blir lagt merke til, forklarer han. Selv liker han aller best å jobbe på nybygg, og kunne se at det han har vært med på å bygge, virkelig blir et synlig bevis på all jobben som er lagt ned der. Det er veldig inspirerende, sier den unge og nå hedrede gutten. Det er ikke veldig lenge siden han fikk på plass fagprøven, og derfor kan kalle seg tømrersvenn. 

-Vi visste hva vi fikk da Christoffer søkte om lærlingeplass hos oss i Søgnen, og sa ja med en gang. Så fra august 2018 har han vært lærling og senere nå, ansatt hos oss, sier Køster med et smil.

Hørselhemming

Kristoffer har en ekstra utfordring i hverdagen, siden han har en hørselshemming. Men det skulle ikke vise seg å være problematisk for arbeidsgiveren, for Christoffer kom raskt på plass i arbeidslaget.

-Vi har sammen utviklet en måte å kommunisere på, slik at han skulle føle seg integrert. Det har vi da også fått til. På grunn av Christoffers positive holdning og arbeidsmoral skulle det vise seg at han utviklet seg til å bli en viktig ressurs for oss i Søgnen i løpet av lærlingeløpet. Han har hatt en svært god stigningskurve både faglig og sosialt, og allerede nå kan vi med sikkerhet si at han er 90% tømrer, skriver arbeidsgiveren blant annet i nominasjonen til årets lærling.

Der står det videre at han har en svært høy arbeidsmoral, og at han håndterer alt verktøy med respekt, og dessuten at han utfører arbeide med langt høyere kvalitet enn man kan forvente av en lærling.

Christoffer Horten mottar her utmerkelsen som årets lærling i tømrerfaget i Oslo. Arbeidskollegene ser også ganske så fornøyd ut.

Arbeidsmoral

-Christoffer utviser en svært høy arbeidsmoral, og har alltid respektert arbeidstider og forventninger som stilles til ham. Jeg har selv latt meg imponere av hans trygghet og faglige i de oppgavene han blir gitt. Han har da også skaffet seg erfaring for alt fra kompliserte konstruksjoner, nybygg, rehabiliteringer og detaljert finsnekring, sier Køster stolt. Og legger til at: Christoffer leverer som sagt produkter av meget høy kvalitet, og evner å vurdere flere forskjellige vinklinger på hvordan han skal gå løs på de forskjelligste vinklinger på hvordan man skal angripe en oppgave.

Dessuten er han aldri redd for å spørre om veiledning, og diskuterer gjerne løsninger på et faglig nivå. Så vi var aldri i tvil om at han er en ung fagutøver som fortjente en ekstra utmerkelse for sin innsats, holdning og ikke minst ambisjon i tømrerfaget, understreker han. Til Stolt Håndverker sier han dessuten at selskapet satser aktivt på lærlinger, og at de har 2 nå, men at en ny kommer over sommeren. Dette er viktig for å sikre rekrutteringen, og vi oppnår heldigvis ofte at lærlingene blir værende hos oss. Det er først da vi som bedrift har lykkes fullt ut, smiler han.

Annonse

Annonse